Opmerkelijk is dat de respondenten in 2014 nog positiever gestemd zijn over het aantal deals dan vorig jaar. Maar liefst 83% verwacht een stijging van het volume in 2014. In 2013 was dit nog 65%.

Deze stijging is naast de terugkomst van (internationale) meer risicovolle investeerders ook in belangrijke mate te danken aan de 'vergroening' van onze vastgoedmarkt.

Enerzijds wijst maar liefst 90% van de respondenten naar de steeds strenger wordende ecologische bouwnormen als belangrijke incentive voor bijkomende investeringen in vastgoed.

Anderzijds is er reeds enige tijd een grotere vraag naar ecologisch duurzame gebouwen.

Andere elementen die de verwachte groei van de vastgoedinvesteringen kunnen verklaren, zijn de vrees voor een hoge inflatie, een toename aan deals in commercieel vastgoed en de terugkeer van meer buitenlandse en familiale investeerders.

Opmerkelijk is dat de respondenten in 2014 nog positiever gestemd zijn over het aantal deals dan vorig jaar. Maar liefst 83% verwacht een stijging van het volume in 2014. In 2013 was dit nog 65%. Deze stijging is naast de terugkomst van (internationale) meer risicovolle investeerders ook in belangrijke mate te danken aan de 'vergroening' van onze vastgoedmarkt. Enerzijds wijst maar liefst 90% van de respondenten naar de steeds strenger wordende ecologische bouwnormen als belangrijke incentive voor bijkomende investeringen in vastgoed. Anderzijds is er reeds enige tijd een grotere vraag naar ecologisch duurzame gebouwen. Andere elementen die de verwachte groei van de vastgoedinvesteringen kunnen verklaren, zijn de vrees voor een hoge inflatie, een toename aan deals in commercieel vastgoed en de terugkeer van meer buitenlandse en familiale investeerders.