Het patrimonium van Aedifica klokte eind september af op 605,6 miljoen euro of bijna 10% hoger dan vorig jaar. Dit is vooral te danken aan de investering van de opbrengst van de kapitaalverhoging in 2010.

Seniorenhuisvesting is goed voor meer dan de helft van de portefeuille en brengt bruto 5,9% op. Daarnaast bezit Aedifica ook gemeubelde appartementen - met een hoog rendement van 8,2% maar tevens een lage bezettingsgraad van 78,6% - en hotels (die verhuurd worden aan de hoteluitbaters). De helft van de vastgoedportefeuille bevindt zich in Brussel, een derde in Vlaanderen en de rest in Wallonië.

Vasthoudend aan de groeistrategie en de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de professionalisering van de rusthuissector heeft Aedifica recent een nieuwe kapitaalverhoging van 100 miljoen euro aangekondigd. Ze doet dit aan 37 euro per aandeel. Rekening houdend met de beoogde schuldgraad van 50% kan de groep op die manier 200 miljoen euro investeren.

Zelfs al zullen deze nieuwe middelen slechts geleidelijk geïnvesteerd worden, kondigde Aedifica aan om een bruto dividend van 1,78 euro per aandeel te storten voor het boekjaar 2012/2013. Dit komt overeen met een nettorendement van 3,6% rekening houdend met de koers van 42 euro en de roerende voorheffing van 15% (van toepassing op residentiële vastgoedbevaks vanaf 1 januari 2013).

Het patrimonium van Aedifica klokte eind september af op 605,6 miljoen euro of bijna 10% hoger dan vorig jaar. Dit is vooral te danken aan de investering van de opbrengst van de kapitaalverhoging in 2010.Seniorenhuisvesting is goed voor meer dan de helft van de portefeuille en brengt bruto 5,9% op. Daarnaast bezit Aedifica ook gemeubelde appartementen - met een hoog rendement van 8,2% maar tevens een lage bezettingsgraad van 78,6% - en hotels (die verhuurd worden aan de hoteluitbaters). De helft van de vastgoedportefeuille bevindt zich in Brussel, een derde in Vlaanderen en de rest in Wallonië.Vasthoudend aan de groeistrategie en de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de professionalisering van de rusthuissector heeft Aedifica recent een nieuwe kapitaalverhoging van 100 miljoen euro aangekondigd. Ze doet dit aan 37 euro per aandeel. Rekening houdend met de beoogde schuldgraad van 50% kan de groep op die manier 200 miljoen euro investeren.Zelfs al zullen deze nieuwe middelen slechts geleidelijk geïnvesteerd worden, kondigde Aedifica aan om een bruto dividend van 1,78 euro per aandeel te storten voor het boekjaar 2012/2013. Dit komt overeen met een nettorendement van 3,6% rekening houdend met de koers van 42 euro en de roerende voorheffing van 15% (van toepassing op residentiële vastgoedbevaks vanaf 1 januari 2013).