Het vastgoed van Befimmo werd eind september gewaardeerd op 1,98 miljard euro. De waarde is stabiel gebleven tegenover vorig jaar omdat nieuwe investeringen de daling van de waarde van de portefeuille met 1,04% opvingen. Behalve één enkel gebouw in Luxemburg heeft de groep enkel kantoorgebouwen in België. De schuldgraad van 45,5% (eind juni) betekent wel dat Befimmo nog investeringspotentieel heeft.

Sinds de overname van Fedimmo in 2006 verhuurt Befimmo niet minder dan twee derde van zijn vastgoed aan publieke instellingen (federaal, regionaal, Europees). Daarom is de bezettingsgraad van 95,5% ook gevoelig hoger dan het gemiddelde in de Brusselse kantorenmarkt. Het bruto rendement (gebaseerd op een bezettingsgraad van 100%) bedraagt 7,08%.

De voorbije maanden vereenvoudigde Befimmo zijn beheersstructuur door bijvoorbeeld de resterende 10% van de Fedimmo aandelen die nog niet in haar bezit waren te kopen. Ook werd de rol van AG Real Estate als statutair beheerder geschrapt, waardoor de jaarlijkse winst per aandeel met 10 eurocent zal stijgen.

Het dividend zal in 2012 op 3,45 euro bruto uitkomen, of een netto dividendrendement van 5,6% rekening houdend met de roerende voorheffing van 21% op het voorschot dat op 20 december wordt betaald (2,59 euro) en 25% op het saldo dat in 2013 betaald wordt. Vanaf volgend jaar daalt dit netto rendement naar 5,4% (rekening houdend met 25% RV op zowel voorschot als saldo). Befimmo noteert ook met een aanzienlijke korting tegenover de intrinsieke waarde van 56,78 euro per aandeel.

Het vastgoed van Befimmo werd eind september gewaardeerd op 1,98 miljard euro. De waarde is stabiel gebleven tegenover vorig jaar omdat nieuwe investeringen de daling van de waarde van de portefeuille met 1,04% opvingen. Behalve één enkel gebouw in Luxemburg heeft de groep enkel kantoorgebouwen in België. De schuldgraad van 45,5% (eind juni) betekent wel dat Befimmo nog investeringspotentieel heeft.Sinds de overname van Fedimmo in 2006 verhuurt Befimmo niet minder dan twee derde van zijn vastgoed aan publieke instellingen (federaal, regionaal, Europees). Daarom is de bezettingsgraad van 95,5% ook gevoelig hoger dan het gemiddelde in de Brusselse kantorenmarkt. Het bruto rendement (gebaseerd op een bezettingsgraad van 100%) bedraagt 7,08%.De voorbije maanden vereenvoudigde Befimmo zijn beheersstructuur door bijvoorbeeld de resterende 10% van de Fedimmo aandelen die nog niet in haar bezit waren te kopen. Ook werd de rol van AG Real Estate als statutair beheerder geschrapt, waardoor de jaarlijkse winst per aandeel met 10 eurocent zal stijgen.Het dividend zal in 2012 op 3,45 euro bruto uitkomen, of een netto dividendrendement van 5,6% rekening houdend met de roerende voorheffing van 21% op het voorschot dat op 20 december wordt betaald (2,59 euro) en 25% op het saldo dat in 2013 betaald wordt. Vanaf volgend jaar daalt dit netto rendement naar 5,4% (rekening houdend met 25% RV op zowel voorschot als saldo). Befimmo noteert ook met een aanzienlijke korting tegenover de intrinsieke waarde van 56,78 euro per aandeel.