De vastgoedportefeuille van de groep was eind september 367,3 miljoen euro waard. Dit is 1,5% meer dan een jaar eerder. Intervest Retail mikt enkel op commercieel vastgoed in stads- of winkelcentra in België (waarvan 68% in Vlaanderen). Modewinkels zijn goed voor de helft van de portefeuille, tegenover 10% voor grootdistributie.

Wat betreft de resultaten profiteerde Intervest Retail van de indexering van de huurgelden en de aankoop van een winkelcomplex in Namen in oktober 2011. Tussen januari en september steeg de uitkeerbare winst met 4% tot 10 miljoen euro. De bezettingsgraad blijft hoog, en klokte eind september af op 97,4%.

De schuldgraad van 36% biedt de groep nog marge voor uitbreiding, al wordt zeer kieskeurig omgesprongen met nieuwe investeringen. Intervest Retail mikt vooral op stadswinkels, waarvan het belang moet stijgen van de huidige 48% naar 65%.

Het dividend voor 2012 zal opnieuw licht stijgen naar 2,58 à 2,63 euro per aandeel. Rekening houdend met de roerende voorheffing van 25% betekent dit een netto dividendrendement van 4,1%. De vastgoedbevak noteert op de beurs aan een lichte premie tegenover zijn intrinsieke waarde van 45,38 euro per aandeel.

De vastgoedportefeuille van de groep was eind september 367,3 miljoen euro waard. Dit is 1,5% meer dan een jaar eerder. Intervest Retail mikt enkel op commercieel vastgoed in stads- of winkelcentra in België (waarvan 68% in Vlaanderen). Modewinkels zijn goed voor de helft van de portefeuille, tegenover 10% voor grootdistributie.Wat betreft de resultaten profiteerde Intervest Retail van de indexering van de huurgelden en de aankoop van een winkelcomplex in Namen in oktober 2011. Tussen januari en september steeg de uitkeerbare winst met 4% tot 10 miljoen euro. De bezettingsgraad blijft hoog, en klokte eind september af op 97,4%.De schuldgraad van 36% biedt de groep nog marge voor uitbreiding, al wordt zeer kieskeurig omgesprongen met nieuwe investeringen. Intervest Retail mikt vooral op stadswinkels, waarvan het belang moet stijgen van de huidige 48% naar 65%.Het dividend voor 2012 zal opnieuw licht stijgen naar 2,58 à 2,63 euro per aandeel. Rekening houdend met de roerende voorheffing van 25% betekent dit een netto dividendrendement van 4,1%. De vastgoedbevak noteert op de beurs aan een lichte premie tegenover zijn intrinsieke waarde van 45,38 euro per aandeel.