Op de vastgoedmarkt ziet men dit jaar vooral bouwgrond en appartementen in waarde stijgen, terwijl villa's eerder in prijs zouden moeten dalen.

De ING-BeleggersBarometer klimt in januari naar 116 punten, de zesde opeenvolgende maand dat de indicator boven het neutrale niveau van 100 punten noteert. Belgische beleggers zijn het nieuwe jaar dus begonnen met een eerder optimistische kijk op de financiële markten.

Economisch lijkt het plaatje alvast te kloppen: 41% van de respondenten zag de conjunctuur immers aantrekken in de voorbije maanden, terwijl amper 18% een verslechtering vaststelde. Ook in de komende drie maanden zien de beleggers het herstel aanhouden.

Dat zegt alvast 38% van de geënquêteerden. Zo'n 20% vreest dan weer dat het herstel zal stilvallen.

Opmerkelijk is dat het optimisme m.b.t de conjunctuurevolutie het meest uitgesproken is bij de 65-plussers. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat gepensioneerden over het algemeen gevoeliger zijn voor inflatie en dat de Belgische inflatie momenteel op een zeer laag peil noteert.

Feit is dat volgens de gemiddelde Belgische belegger zijn gezinsinkomen in de komende maanden eerder stabiel zal zijn of in de lift zal zitten. Dat lijkt een uitgemaakte zaak voor 82% van de respondenten, terwijl 17% hun inkomen eerder ziet afkalven.

Op de vastgoedmarkt ziet men dit jaar vooral bouwgrond en appartementen in waarde stijgen, terwijl villa's eerder in prijs zouden moeten dalen. De ING-BeleggersBarometer klimt in januari naar 116 punten, de zesde opeenvolgende maand dat de indicator boven het neutrale niveau van 100 punten noteert. Belgische beleggers zijn het nieuwe jaar dus begonnen met een eerder optimistische kijk op de financiële markten. Economisch lijkt het plaatje alvast te kloppen: 41% van de respondenten zag de conjunctuur immers aantrekken in de voorbije maanden, terwijl amper 18% een verslechtering vaststelde. Ook in de komende drie maanden zien de beleggers het herstel aanhouden. Dat zegt alvast 38% van de geënquêteerden. Zo'n 20% vreest dan weer dat het herstel zal stilvallen. Opmerkelijk is dat het optimisme m.b.t de conjunctuurevolutie het meest uitgesproken is bij de 65-plussers. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat gepensioneerden over het algemeen gevoeliger zijn voor inflatie en dat de Belgische inflatie momenteel op een zeer laag peil noteert. Feit is dat volgens de gemiddelde Belgische belegger zijn gezinsinkomen in de komende maanden eerder stabiel zal zijn of in de lift zal zitten. Dat lijkt een uitgemaakte zaak voor 82% van de respondenten, terwijl 17% hun inkomen eerder ziet afkalven.