Het comité publiceert voor het eerst de renteverwachtingen en de doelen voor inflatie en werkgelegenheid.

Met een werkloosheid van 8,5% in december is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog geen gezonde arbeidsmarkt.

De inflatie lag in december op een ongemakkelijk hoog niveau van 3%. Beide laten evenwel een dalende lijn zien.

Het comité publiceert voor het eerst de renteverwachtingen en de doelen voor inflatie en werkgelegenheid. Met een werkloosheid van 8,5% in december is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog geen gezonde arbeidsmarkt. De inflatie lag in december op een ongemakkelijk hoog niveau van 3%. Beide laten evenwel een dalende lijn zien.