Mits het toepassen van enige truucjes kan de datum dat de Amerikaanse overheid zonder geld valt nog worden verlegd naar ongeveer 2 augustus, maar daarna is het ook definitief gedaan.

Concreet zou dit betekenen dat de overheid haar verplichtingen ten opzichte van bijvoorbeeld haar personeel niet meer zou kunnen nakomen. Het is daarom belangrijk dat er zo snel mogelijk een overeenkomst wordt bereikt over een verlegging van het schuldenplafond.

Mits het toepassen van enige truucjes kan de datum dat de Amerikaanse overheid zonder geld valt nog worden verlegd naar ongeveer 2 augustus, maar daarna is het ook definitief gedaan. Concreet zou dit betekenen dat de overheid haar verplichtingen ten opzichte van bijvoorbeeld haar personeel niet meer zou kunnen nakomen. Het is daarom belangrijk dat er zo snel mogelijk een overeenkomst wordt bereikt over een verlegging van het schuldenplafond.