De recente crash van het passagiersvliegtuig MH17 in Oost-Oekraïne, die nog steeds niet officieel is opgehelderd, heeft de geschillen tussen het Westen en Rusland naar een ander niveau getild. Als gevolg van dit incident legt het Westen nieuwe sancties op aan Rusland.

• Een ander niveau: Terwijl vorige sancties voornamelijk gericht waren op individuen of bedrijven, hebben de nieuwe maatregelen een economisch dimensie. Zowel de EU als de VS hebben de lijst met sancties uitgebreid met (onder andere) een verbod op langetermijnfinanciering (met een looptijd langer dan 90 dagen) van banken die eigendom zijn van de Russische staat en een verbod op toekomstige export van materiaal naar Rusland dat gebruikt kan worden voor olie-exploitatie of - productie.

• Hoop op een politieke oplossing: Toch laten deze sancties de deur open naar een oplossing die gebaseerd is op onderhandelingen. Het feit dat de sancties na 90 dagen opnieuw bekeken worden en bovendien geldig zijn voor een periode van twaalf maanden, laten zien dat er nog steeds hoop is op een mogelijke oplossing zonder dat striktere sancties nodig zijn.

Economische impact

• Eurozone (EUZ) - Directe effecten met name op de handel: De directe invloed van de handelssancties op de economie in de Eurozone ligt in 2014/15* tussen de 0,1 en 0,4 procentpunt van het bbp, hoewel verzachtende effecten vanuit andere opkomende regio's meegerekend moeten worden. Negatieve effecten zijn afhankelijk van de mate waarin het binnenlandse economische sentiment door de sancties geraakt worden en ook van de reactie van Rusland. Tot nu toe is de groei in de eurozone voornamelijk gedreven door de binnenlandse vraag.

• Rusland - Groei krijgt nog meer klappen: De groeiverwachtingen zijn al laag tot negatief. Verdere verslechtering is mogelijk als gevolg van potentieel duurdere of moeilijker te verkrijgen financiering voor banken en bedrijven Als gevolg daarvan zal de groei van kredietverlening afnemen.

De recente crash van het passagiersvliegtuig MH17 in Oost-Oekraïne, die nog steeds niet officieel is opgehelderd, heeft de geschillen tussen het Westen en Rusland naar een ander niveau getild. Als gevolg van dit incident legt het Westen nieuwe sancties op aan Rusland. • Een ander niveau: Terwijl vorige sancties voornamelijk gericht waren op individuen of bedrijven, hebben de nieuwe maatregelen een economisch dimensie. Zowel de EU als de VS hebben de lijst met sancties uitgebreid met (onder andere) een verbod op langetermijnfinanciering (met een looptijd langer dan 90 dagen) van banken die eigendom zijn van de Russische staat en een verbod op toekomstige export van materiaal naar Rusland dat gebruikt kan worden voor olie-exploitatie of - productie. • Hoop op een politieke oplossing: Toch laten deze sancties de deur open naar een oplossing die gebaseerd is op onderhandelingen. Het feit dat de sancties na 90 dagen opnieuw bekeken worden en bovendien geldig zijn voor een periode van twaalf maanden, laten zien dat er nog steeds hoop is op een mogelijke oplossing zonder dat striktere sancties nodig zijn. Economische impact • Eurozone (EUZ) - Directe effecten met name op de handel: De directe invloed van de handelssancties op de economie in de Eurozone ligt in 2014/15* tussen de 0,1 en 0,4 procentpunt van het bbp, hoewel verzachtende effecten vanuit andere opkomende regio's meegerekend moeten worden. Negatieve effecten zijn afhankelijk van de mate waarin het binnenlandse economische sentiment door de sancties geraakt worden en ook van de reactie van Rusland. Tot nu toe is de groei in de eurozone voornamelijk gedreven door de binnenlandse vraag. • Rusland - Groei krijgt nog meer klappen: De groeiverwachtingen zijn al laag tot negatief. Verdere verslechtering is mogelijk als gevolg van potentieel duurdere of moeilijker te verkrijgen financiering voor banken en bedrijven Als gevolg daarvan zal de groei van kredietverlening afnemen.