*Herstel van inkomsten leidt tot nettowinst in H2 2009 van € 30,6 miljoen; over 2009 als geheel nettoverlies van € 15,7 miljoen

*Onderliggend bedrijfsresultaat kernactiviteiten 2009 (gecorrigeerd voor bijzondere posten): € 32,6 miljoen

*Solide balans: liquiditeit en solvabiliteit op orde

*Voorstel: geen dividend over 2009

*Verwachting: in 2010 een belangrijke stap op weg naar een genormaliseerd winstniveau

Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot, had volgende commentaar op de cijfers: "Van Lanschot is op eigen kracht door de bankencrisis gekomen. Wel voelt de bank nu de gevolgen van de recessie waarmee ook onze cliënten - vermogende particulieren en familiebedrijven - zich geconfronteerd zien. In 2009 lagen de voorzieningen bij Van Lanschot voor kredietverliezen op een voor Van Lanschot hoog niveau. We zien echter de eerste tekenen van herstel van de economie. Vanaf eind 2009 neemt de instroom van slechte kredieten af. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011. Dankzij verder verbeterende opbrengsten en door kostenbeheersing heeft Van Lanschot vanaf de tweede helft van 2009 de weg omhoog duidelijk ingeslagen, een trend die zich in de eerste maanden van dit jaar verder heeft doorgezet. Bij een voortzetting van het aantrekken van de economie verwachten wij dat Van Lanschot in 2010 een belangrijke stap zet op weg naar een genormaliseerd winstniveau."

*Herstel van inkomsten leidt tot nettowinst in H2 2009 van € 30,6 miljoen; over 2009 als geheel nettoverlies van € 15,7 miljoen *Onderliggend bedrijfsresultaat kernactiviteiten 2009 (gecorrigeerd voor bijzondere posten): € 32,6 miljoen *Solide balans: liquiditeit en solvabiliteit op orde *Voorstel: geen dividend over 2009 *Verwachting: in 2010 een belangrijke stap op weg naar een genormaliseerd winstniveau Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot, had volgende commentaar op de cijfers: "Van Lanschot is op eigen kracht door de bankencrisis gekomen. Wel voelt de bank nu de gevolgen van de recessie waarmee ook onze cliënten - vermogende particulieren en familiebedrijven - zich geconfronteerd zien. In 2009 lagen de voorzieningen bij Van Lanschot voor kredietverliezen op een voor Van Lanschot hoog niveau. We zien echter de eerste tekenen van herstel van de economie. Vanaf eind 2009 neemt de instroom van slechte kredieten af. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011. Dankzij verder verbeterende opbrengsten en door kostenbeheersing heeft Van Lanschot vanaf de tweede helft van 2009 de weg omhoog duidelijk ingeslagen, een trend die zich in de eerste maanden van dit jaar verder heeft doorgezet. Bij een voortzetting van het aantrekken van de economie verwachten wij dat Van Lanschot in 2010 een belangrijke stap zet op weg naar een genormaliseerd winstniveau."