• Onderliggende winstgevendheid positief door hogere inkomsten en dalende kosten

• Bescheiden nettowinst over derde kwartaal na genomen reorganisatielasten

• Client assets nemen toe naar € 51,8 miljard

• Core Tier I-ratio verder verbeterd naar 12,6%

• Uitvoering strategie ligt op schema

• Onderliggende winstgevendheid positief door hogere inkomsten en dalende kosten • Bescheiden nettowinst over derde kwartaal na genomen reorganisatielasten • Client assets nemen toe naar € 51,8 miljard • Core Tier I-ratio verder verbeterd naar 12,6% • Uitvoering strategie ligt op schema