De activa behoren niet tot het kernkapitaal en de core tier I ratio blijft op 11%. De afboeking is getroffen in verhouding tot de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren.

Het geschat boekhoudkundig eigen vermogen bedraagt Eur 1380 mln, per aandeel Eur 32. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers rating blijft houden.

De activa behoren niet tot het kernkapitaal en de core tier I ratio blijft op 11%. De afboeking is getroffen in verhouding tot de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Het geschat boekhoudkundig eigen vermogen bedraagt Eur 1380 mln, per aandeel Eur 32. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers rating blijft houden.