Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Wij zijn Abel dankbaar voor zijn rol binnen Van Lanschot in de afgelopen jaren. Zijn bijdragen aan de vergaderingen en de besluitvorming binnen onze Raad waren van grote waarde."

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is vanaf 1 augustus als volgt samengesteld: Tom de Swaan (voorzitter), Jos Streppel (vicevoorzitter), Willy Duron, Jeanine Helthuis, Heleen Kersten en Godfried van Lanschot.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Wij zijn Abel dankbaar voor zijn rol binnen Van Lanschot in de afgelopen jaren. Zijn bijdragen aan de vergaderingen en de besluitvorming binnen onze Raad waren van grote waarde." De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is vanaf 1 augustus als volgt samengesteld: Tom de Swaan (voorzitter), Jos Streppel (vicevoorzitter), Willy Duron, Jeanine Helthuis, Heleen Kersten en Godfried van Lanschot.