Enerzijds speelt de Note in op het winstpotentieel van Europese aandelen, gezien de prestatie van de Euro Stoxx 50 Note op eindvervaldag afhankelijk is van de prestatie van de Euro Stoxx 50 index.

Anderzijds is de Euro Stoxx 50 Note een gestructureerd schuldinstrument en verbindt F. van Lanschot Bankiers NV als uitgever zich ertoe om op vervaldag het belegde kapitaal terug te betalen (behoudens in gebreke blijven of faillissement van de uitgever).

Enerzijds speelt de Note in op het winstpotentieel van Europese aandelen, gezien de prestatie van de Euro Stoxx 50 Note op eindvervaldag afhankelijk is van de prestatie van de Euro Stoxx 50 index. Anderzijds is de Euro Stoxx 50 Note een gestructureerd schuldinstrument en verbindt F. van Lanschot Bankiers NV als uitgever zich ertoe om op vervaldag het belegde kapitaal terug te betalen (behoudens in gebreke blijven of faillissement van de uitgever).