De impact van de recessie blijft voelbaar, waardoor de kredietvoorziening op een voor Van Lanschot hoog niveau is gebleven. Per saldo hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat het derde kwartaal van 2009 met een nettowinst is afgesloten.

De provisie-inkomsten namen toe door stijgende aandelenkoersen en hogere transactievolumes. De rentemarge is licht gestegen.

Het effect van de efficiencymaatregelen begint zich langzaam te vertalen in dalende bedrijfslasten. Het aantal fte's loopt terug in lijn met de aangekondigde maatregelen.

Aan het eind van 2009 zal het personeelsbestand uit ongeveer 2.000 fte's bestaan (ultimo 2008: 2.241 fte's). De kostenbesparingen worden in 2010 volledig zichtbaar in de resultaten.

De assets under management stegen fors door de instroom van nieuw vermogen, zowel van particuliere als van institutionele relaties, en door de gunstige marktontwikkelingen.

De impact van de recessie blijft voelbaar, waardoor de kredietvoorziening op een voor Van Lanschot hoog niveau is gebleven. Per saldo hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat het derde kwartaal van 2009 met een nettowinst is afgesloten. De provisie-inkomsten namen toe door stijgende aandelenkoersen en hogere transactievolumes. De rentemarge is licht gestegen. Het effect van de efficiencymaatregelen begint zich langzaam te vertalen in dalende bedrijfslasten. Het aantal fte's loopt terug in lijn met de aangekondigde maatregelen. Aan het eind van 2009 zal het personeelsbestand uit ongeveer 2.000 fte's bestaan (ultimo 2008: 2.241 fte's). De kostenbesparingen worden in 2010 volledig zichtbaar in de resultaten. De assets under management stegen fors door de instroom van nieuw vermogen, zowel van particuliere als van institutionele relaties, en door de gunstige marktontwikkelingen.