Ook zorgde de conversie van de preferente aandelen naar gewone aandelen in juni 2010 voor een lagere rentelast. De assets under management zijn in het derde kwartaal gestegen, zowel door de instroom van nieuw vermogen als door het beurseffect.

Met name de assets onder discretionair beheer lieten een sterke stijging zien. Transactievolumes en provisies bleven in het derde kwartaal in lijn met de eerste zes maanden van het jaar. De kosten zijn stabiel gebleven op het niveau van de eerste twee kwartalen van 2010.

De Core Tier I ratio van de bank per 30 september 2010 (kernactiviteiten) was 9,3%, de Tier I ratio 11,6% en de BIS-ratio 13,7%.

In het derde kwartaal is de afbouw van de naar risico gewogen activa in de zakelijke portefeuille voortgezet.

De leverage van 13,7 per 30 september 2010 weerspiegelt het lage risicoprofiel van de bank en zit ver onder het onder Basel III gehanteerde maximum van 33.

Van Lanschot financiert haar kredietverlening grotendeels door de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit komt tot uitdrukking in een fundingratio van ruim 81% per 30 september 2010.

De ontwikkelingen in het derde kwartaal stemmen positief voor het verdere herstel van de resultaten. Het geleidelijke herstel van de economie zal zich naar verwachting gaan vertalen in een afname van de toevoegingen aan de kredietvoorziening.

Als het economische herstel doorzet en het sentiment op de beleggingsmarkt verbetert, verwacht Van Lanschot over heel 2010 een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.

Ook zorgde de conversie van de preferente aandelen naar gewone aandelen in juni 2010 voor een lagere rentelast. De assets under management zijn in het derde kwartaal gestegen, zowel door de instroom van nieuw vermogen als door het beurseffect. Met name de assets onder discretionair beheer lieten een sterke stijging zien. Transactievolumes en provisies bleven in het derde kwartaal in lijn met de eerste zes maanden van het jaar. De kosten zijn stabiel gebleven op het niveau van de eerste twee kwartalen van 2010. De Core Tier I ratio van de bank per 30 september 2010 (kernactiviteiten) was 9,3%, de Tier I ratio 11,6% en de BIS-ratio 13,7%. In het derde kwartaal is de afbouw van de naar risico gewogen activa in de zakelijke portefeuille voortgezet. De leverage van 13,7 per 30 september 2010 weerspiegelt het lage risicoprofiel van de bank en zit ver onder het onder Basel III gehanteerde maximum van 33. Van Lanschot financiert haar kredietverlening grotendeels door de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit komt tot uitdrukking in een fundingratio van ruim 81% per 30 september 2010. De ontwikkelingen in het derde kwartaal stemmen positief voor het verdere herstel van de resultaten. Het geleidelijke herstel van de economie zal zich naar verwachting gaan vertalen in een afname van de toevoegingen aan de kredietvoorziening. Als het economische herstel doorzet en het sentiment op de beleggingsmarkt verbetert, verwacht Van Lanschot over heel 2010 een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar een genormaliseerd winstniveau.