-Brutoresultaat over eerste halfjaar 2009 € 38,9 miljoen
-Fors herstel opbrengsten in tweede kwartaal
-Door versnelde afschrijving IT-kosten (€ 34,5 miljoen voor belastingen) en hogere toevoeging kredietvoorziening (€ 50,6 miljoen voor belastingen) komt nettoverlies op € 46,3 miljoen
-Assets under management particulieren groeien met 4%

Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Van Lanschot heeft de bankencrisis goed doorstaan. De liquiditeit van de bank is op een hoog peil gebleven en met een BIS-ratio Tier I van 9,2% is de kapitaalpositie onverminderd sterk. Als gevolg van de crisis is er nu een heftige economische recessie, waarvan de impact zich laat voelen door hogere kredietvoorzieningen. De hoge kwaliteit van onze kredietportefeuille maakt dat het effect hiervan voor Van Lanschot verhoudingsgewijs beperkt zal zijn. In de eerste helft van 2009 bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorziening 35 basispunten van de naar risico gewogen activa. Het feit dat Van Lanschot geen staatssteun nodig heeft, of nodig heeft gehad, stelt ons in staat om onze eigen strategie te bepalen en uit te voeren."

-Brutoresultaat over eerste halfjaar 2009 € 38,9 miljoen -Fors herstel opbrengsten in tweede kwartaal -Door versnelde afschrijving IT-kosten (€ 34,5 miljoen voor belastingen) en hogere toevoeging kredietvoorziening (€ 50,6 miljoen voor belastingen) komt nettoverlies op € 46,3 miljoen -Assets under management particulieren groeien met 4%Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Van Lanschot heeft de bankencrisis goed doorstaan. De liquiditeit van de bank is op een hoog peil gebleven en met een BIS-ratio Tier I van 9,2% is de kapitaalpositie onverminderd sterk. Als gevolg van de crisis is er nu een heftige economische recessie, waarvan de impact zich laat voelen door hogere kredietvoorzieningen. De hoge kwaliteit van onze kredietportefeuille maakt dat het effect hiervan voor Van Lanschot verhoudingsgewijs beperkt zal zijn. In de eerste helft van 2009 bedroeg de toevoeging aan de kredietvoorziening 35 basispunten van de naar risico gewogen activa. Het feit dat Van Lanschot geen staatssteun nodig heeft, of nodig heeft gehad, stelt ons in staat om onze eigen strategie te bepalen en uit te voeren."