De omzetindicatoren voor 2009 neigen momenteel licht negatief, maar Van de Velde streeft er naar om voor 2009 een stabiele omzet te houden (exclusief Sarda) versus 2008.

De Sarda omzet zal (op jaarbasis) lager liggen dan in 2008 gezien de doorgevoerde saneringen in klanten en merken. Sarda zal op volledige kracht zijn (beginnende impact merkenstrategie en internationalisering, impact kostenverlagingen) vanaf begin 2010.

Van de Velde zet alle strategische programma's onverminderd voort, en wil operationele efficiëntie (kostenverlagingen) combineren met strategische groeiopportuniteiten.

Deze laatste betreffen de ontwikkeling van de merken, alle klantenprogramma's, de ontwikkeling van nieuwe zones, de groei van Intimacy en de zoektocht naar gepaste overname-opportuniteiten.

Door de som van efficiëntieverbeteringen en het doorzetten van strategische programma's wil Van de Velde met een sterkere recurrente ebitda-basis 2010 ingaan.

Van de Velde heeft de intentie om schuldenvrij te blijven zolang de economische recessie aanhoudt, terwijl het dividendbeleid zal worden gehandhaafd.

Dividendvoorstel : handhaven niveau 2007 op 0,9 €/aandeel
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders voor om over 2008 een dividend uit te betalen van 40% van het groepsresultaat, met uitzondering van de winst via de vermogensmutatiemethode.

De omzetindicatoren voor 2009 neigen momenteel licht negatief, maar Van de Velde streeft er naar om voor 2009 een stabiele omzet te houden (exclusief Sarda) versus 2008.De Sarda omzet zal (op jaarbasis) lager liggen dan in 2008 gezien de doorgevoerde saneringen in klanten en merken. Sarda zal op volledige kracht zijn (beginnende impact merkenstrategie en internationalisering, impact kostenverlagingen) vanaf begin 2010.Van de Velde zet alle strategische programma's onverminderd voort, en wil operationele efficiëntie (kostenverlagingen) combineren met strategische groeiopportuniteiten. Deze laatste betreffen de ontwikkeling van de merken, alle klantenprogramma's, de ontwikkeling van nieuwe zones, de groei van Intimacy en de zoektocht naar gepaste overname-opportuniteiten.Door de som van efficiëntieverbeteringen en het doorzetten van strategische programma's wil Van de Velde met een sterkere recurrente ebitda-basis 2010 ingaan.Van de Velde heeft de intentie om schuldenvrij te blijven zolang de economische recessie aanhoudt, terwijl het dividendbeleid zal worden gehandhaafd.Dividendvoorstel : handhaven niveau 2007 op 0,9 €/aandeel De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders voor om over 2008 een dividend uit te betalen van 40% van het groepsresultaat, met uitzondering van de winst via de vermogensmutatiemethode.