Voorlopig is hier nog een lichte achterstand op vorig jaar. Het is evenwel nog een paar maanden te vroeg om een prognose voor de tweede jaarhelft 2011 neer te zetten.

Intimacy plant een verdere expansie van het aantal winkels in 2011: van 13 winkels eind 2010 naar 16 tot 17 winkels tegen eind 2011.

Naast Intimacy worden de retailactiviteiten verder ontwikkeld met de uitrol van Oreia in Duitsland en LinCHérie in Nederland.

Voor 2011 houden we rekening met een aantal kostenstijgingen, voornamelijk in productie (China) en marketing (hogere commerciële inspanning). Hierdoor zal de bruto marge iets lager uitkomen dan in 2010.

De strategische richting houdt focus op de paskamer ("shape the body and mind of women"), trading up (servicecultuur en merken) en dit zowel in kern- als groeimarkten.

Voorlopig is hier nog een lichte achterstand op vorig jaar. Het is evenwel nog een paar maanden te vroeg om een prognose voor de tweede jaarhelft 2011 neer te zetten. Intimacy plant een verdere expansie van het aantal winkels in 2011: van 13 winkels eind 2010 naar 16 tot 17 winkels tegen eind 2011. Naast Intimacy worden de retailactiviteiten verder ontwikkeld met de uitrol van Oreia in Duitsland en LinCHérie in Nederland. Voor 2011 houden we rekening met een aantal kostenstijgingen, voornamelijk in productie (China) en marketing (hogere commerciële inspanning). Hierdoor zal de bruto marge iets lager uitkomen dan in 2010. De strategische richting houdt focus op de paskamer ("shape the body and mind of women"), trading up (servicecultuur en merken) en dit zowel in kern- als groeimarkten.