Er worden een aantal maatregelen genomen die de omzet zullen verhogen. Die zijn van toepassing vanaf de collectie voorjaar 2014. Bovendien zal de collectie optimaler opgebouwd worden door enerzijds de complexiteit te verminderen en anderzijds meer te focussen op bepaalde styles, snitten en maten.

Teneinde de organisatie rond het merk 'Andrés Sardà' efficiënter te maken, heeft Van de Velde de intentie om een aantal taken in België te centraliseren. Hierbij zouden maximaal 33 werknemers bij Eurocorset in Barcelona getroffen worden.

Er worden een aantal maatregelen genomen die de omzet zullen verhogen. Die zijn van toepassing vanaf de collectie voorjaar 2014. Bovendien zal de collectie optimaler opgebouwd worden door enerzijds de complexiteit te verminderen en anderzijds meer te focussen op bepaalde styles, snitten en maten. Teneinde de organisatie rond het merk 'Andrés Sardà' efficiënter te maken, heeft Van de Velde de intentie om een aantal taken in België te centraliseren. Hierbij zouden maximaal 33 werknemers bij Eurocorset in Barcelona getroffen worden.