Een opvallende trend van het afgelopen jaar was de sterke opmars van de themafondsen. De meeste van die producten beleggen via een omweg in technologie, zoals robotica. Veel wijken sterk af van wat de concurrentie te bieden heeft. Wel hebben ze nog heel wat te bewijzen in de komende jaren.
...

Een opvallende trend van het afgelopen jaar was de sterke opmars van de themafondsen. De meeste van die producten beleggen via een omweg in technologie, zoals robotica. Veel wijken sterk af van wat de concurrentie te bieden heeft. Wel hebben ze nog heel wat te bewijzen in de komende jaren. De grootste Europese specialist in themafondsen is Pictet Asset Management. Onlangs lanceerde die beheerder Pictet - SmartCity, een fonds dat inspeelt op langetermijntrends die een invloed hebben op de ontwikkelde en de opkomende economieën. Hoofdbeheerder Ivo Weinoehrl verwacht dat steeds meer mensen in de toekomst in de steden wonen. "Die evolutie zal zich vooral laten voelen in de opkomende landen, waar het aantal plattelandsbewoners eerst zal stabiliseren, om vervolgens af te nemen. Dat zal leiden tot een stijging van de vraag naar kleine appartementen. Er zal ook meer aandacht worden besteed aan de duurzaamheid van woningen." De beheerders beleggen in alle activiteiten die te maken hebben met de bouw en het beheer van de steden van de toekomst, inclusief de diensten die aan de inwoners worden aangeboden. Onder de belangrijkste posities zijn vastgoedontwikkelaars zoals Vonovia en Prologis (logistiek vastgoed in stedelijke centra), specialisten in elektronisch betalen (Visa, Worldpay en Mastercard) en technologiegroepen (Cisco Systems en Autodesk). De portefeuille bestaat uit een vijftigtal lijnen, met een rotatiegraad van minder dan 50 procent per jaar. Geografisch bekeken richten de beheerders zich vooral op Azië. Bij Amundi houdt het filiaal CPR Asset Management zich bezig met themafondsen. In de afgelopen tien jaar heeft het fondsen gelanceerd die inspelen op technologische disruptie, de voedselketen en de vergrijzing van de bevolking. "Ons gamma ontwikkelt zich langzaam. Het kan meer dan een jaar kan duren voordat we voldoende overtuigd zijn van een thema om er een product rond te ontwikkelen", zegt Vafa Ahmadi, de directeur thema-aandelen van CPR Asset Management. "Nieuwe strategieën moeten duurzame criteria integreren in hun beleggingsproces." Met het recentste themafonds, CPR Invest - Education, dat vorig jaar is gelanceerd, kunnen beleggers investeren in onderwijs, met groot aantal duurzame thema's zoals gelijke kansen voor mannen en vrouwen en armoedebestrijding. "De omvang van die markt zal de komende tien jaar naar verwachting verdubbelen. China investeert 15 procent van zijn begroting in onderwijs. Het land moet zijn arbeidskrachten continu opleidingen aanbieden. De winst van de ondernemingen die voordeel trekken van dat thema zou het dubbele moeten bedragen van die van de bedrijven in een doorsneefonds met wereldwijde aandelen." Vafa Ahmadi wijst erop dat 99 procent van de banen die na 2008 in de ontwikkelde landen zijn gecreëerd, ten goede kwamen van mensen die een universitair diploma hebben.Sinds de overname van het Zwitserse Sustainable Asset Management (SAM) is Robeco de derde belangrijke speler in het segment van de themafondsen. Onder de naam RobecoSAM biedt de Nederlandse beheerder een groot gamma producten aan, onder meer rond een beter gebruik van natuurlijke rijkdommen, de energietransitie en lichamelijk en psychisch welzijn. De afgelopen jaren heeft RobecoSAM een fonds gelanceerd dat is gespecialiseerd in de elektrificatie van voertuigen en een fonds dat zich richt op bedrijven die een gelijke behandeling van mannen en vrouwen ondersteunen. Junwei Hafner-Cai, de beheerder van het fonds RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities, stelt dat onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die mannen en vrouwen gelijk behandelen beter presteren op de beurs. "Bedrijven die daarin hoog scoren, hebben minder problemen om hun menselijk kapitaal te behouden. Dat komt ook hun imago ten goede." Dat product, dat eind 2015 is gelanceerd, haalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 8 procent. De volatiliteit bleef beperkt, waardoor het fonds vijf Morningstar-sterren kreeg. Het fonds is belegd in een zestigtal lijnen, die gemiddeld meer dan drie jaar in portefeuille blijven. Eind 2018 behoorden aandelen zoals Thermo Fisher, Microsoft, Cisco Systems, Estée Lauder, Aon, Unilever en Visa tot de belangrijkste posities. "Geografisch is Europa beter vertegenwoordigd dan Azië als je het vergelijkt met de referentie-index. Azië staat nog lang niet op het niveau van de andere economische blokken in domeinen zoals de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur", weet Junwei Hafner-Cai. Ook Axa Investment Management heeft vorig jaar een fonds rond dit thema gelanceerd, Axa WF - Framlington Women Empowerment. Ook Edmond de Rothschild Asset Management is op de thematrein gesprongen met de lancering van het fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data. Dat product belegt in bedrijven die de ontwikkeling van de big data mogelijk maken en in traditionele bedrijven (tot de helft van de beheerde activa) die die veranderingen hebben geïntegreerd in hun organisatie of er belangrijke investeringen in doen. Volgens fondsbeheerder Jacques-Aurélien Marcireau biedt de correctie van de afgelopen maanden "een kans om te investeren in dat thema, dat nog een mooie groei moet kunnen neerzetten in de komende jaren." Het fonds Echiquier Artificial Intelligence, dat midden vorig jaar is gelanceerd, belegt in hetzelfde thema, maar richt zich meer rechtstreeks op technologie, zoals makers van netwerkinfrastructuur en bedrijven die zijn gespecialiseerd in dataverwerking en e-commerce. Beheerder Rolando Grandi onderstreept dat deze "vierde industriële revolutie" een gigantische impact zal hebben op de wereldwijde groeivooruitzichten. "Alle sectoren zullen de weerslag van die omwentelingen voelen."