• Fornix behaalde in 2012 een nettowinst van € 83.000 (2011: € 177.000). Het resultaat per aandeel kwam in 2012 uit op € 0,01 (2011: € 0,02).

• Kaspositie ultimo 2012 bedroeg € 1,2 mln (2011: € 5,2 mln). De daling houdt verband met een interim-dividenduitkering van € 0,47 per (uitstaand) aandeel op 3 oktober 2012.

• Kostenstructuur van Fornix is per 1 juli 2012, na beëindiging van de service-overeenkomst met ALK-Abelló, in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. Sinds 1 juli 2012 beschikt Fornix niet langer over eigen huisvesting. Haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad, is in september 2012 verkocht.

• Vanwege beëindiging van de gewaardeerde samenwerking met de CEO (de heer C.L. Bergman) per 1 juli 2012 is per dezelfde datum mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, die sinds 12 september 2011 zitting had in de Raad van Commissarissen ('RvC'), als nieuwe CEO benoemd.

• Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die heeft plaatsgevonden op 27 september 2012, is de heer drs. F. van Westen als nieuwe commissaris benoemd.

• Value8 N.V. heeft gedurende 2012, middels het uitbrengen van een ongevraagd bod op de aandelen en aankopen ter beurze, haar belang in Fornix vergroot van bijna 30% naar meer dan 60%.

• Fornix behaalde in 2012 een nettowinst van € 83.000 (2011: € 177.000). Het resultaat per aandeel kwam in 2012 uit op € 0,01 (2011: € 0,02). • Kaspositie ultimo 2012 bedroeg € 1,2 mln (2011: € 5,2 mln). De daling houdt verband met een interim-dividenduitkering van € 0,47 per (uitstaand) aandeel op 3 oktober 2012. • Kostenstructuur van Fornix is per 1 juli 2012, na beëindiging van de service-overeenkomst met ALK-Abelló, in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. Sinds 1 juli 2012 beschikt Fornix niet langer over eigen huisvesting. Haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad, is in september 2012 verkocht. • Vanwege beëindiging van de gewaardeerde samenwerking met de CEO (de heer C.L. Bergman) per 1 juli 2012 is per dezelfde datum mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, die sinds 12 september 2011 zitting had in de Raad van Commissarissen ('RvC'), als nieuwe CEO benoemd. • Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die heeft plaatsgevonden op 27 september 2012, is de heer drs. F. van Westen als nieuwe commissaris benoemd. • Value8 N.V. heeft gedurende 2012, middels het uitbrengen van een ongevraagd bod op de aandelen en aankopen ter beurze, haar belang in Fornix vergroot van bijna 30% naar meer dan 60%.