Value8 heeft aangegeven in te schrijven voor een bedrag van 960.000 euro, zijnde meer dan 10 procent van de verwachte opbrengst van de emissie zoals gemeld in het prospectus.