Value8 heeft aangegeven in te schrijven voor een bedrag van 960.000 euro, zijnde meer dan 10 procent van de verwachte opbrengst van de emissie zoals gemeld in het prospectus.

Value8 heeft aangegeven in te schrijven voor een bedrag van 960.000 euro, zijnde meer dan 10 procent van de verwachte opbrengst van de emissie zoals gemeld in het prospectus.