• splitsing van de aandelen A en B (thans nominaal 1,40 euro) in 4 nieuwe aandelen (van nominaal 0,35 euro)

• de voorgenomen benoeming van mevrouw Kee Koopmans tot lid van de Raad van Bestuur.

• splitsing van de aandelen A en B (thans nominaal 1,40 euro) in 4 nieuwe aandelen (van nominaal 0,35 euro) • de voorgenomen benoeming van mevrouw Kee Koopmans tot lid van de Raad van Bestuur.