Over 2012 werd een dividend uitgekeerd van 0,40 euro per gewoon aandeel, hetgeen gecorrigeerd voor de in december 2013 doorgevoerde aandelensplitsing, overeenkomt met 0,10 euro per huidig aandeel.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op woensdag 11 juni a.s. zal plaatsvinden, wordt derhalve voorgesteld om over het boekjaar 2013 een dividend in contanten van 0,12 euro per (gewoon) aandeel uit te keren.

Over 2012 werd een dividend uitgekeerd van 0,40 euro per gewoon aandeel, hetgeen gecorrigeerd voor de in december 2013 doorgevoerde aandelensplitsing, overeenkomt met 0,10 euro per huidig aandeel. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op woensdag 11 juni a.s. zal plaatsvinden, wordt derhalve voorgesteld om over het boekjaar 2013 een dividend in contanten van 0,12 euro per (gewoon) aandeel uit te keren.