Gedurende de periode tussen 1 juli 2013 en heden is een aantal bedrijven aan de groep toegevoegd. Deze transacties hebben geleid tot versterking van de diverse clusters binnen de groep.

In deze trading update wordt eerst aandacht besteed aan de uitbreiding van de groep en vervolgens aan de gang van zaken.

Gedurende de periode tussen 1 juli 2013 en heden is een aantal bedrijven aan de groep toegevoegd. Deze transacties hebben geleid tot versterking van de diverse clusters binnen de groep. In deze trading update wordt eerst aandacht besteed aan de uitbreiding van de groep en vervolgens aan de gang van zaken.