Valentijn van Nieuwenhuijzen (ING): "Hoewel bijna niemand staatsobligaties nog als 'risicovrij' typeert, vormen deze vaak nog wel het 'veilige' gedeelte van een portefeuille. Niet alleen omdat schatkistpapier een stabieler rendement oplevert, maar ook omdat het vaak een positief rendement laat zien als de meer 'risicovolle' vermogenstitels (zoals aandelen, vastgoed of grondstoffen) onderuit gaan. Daarom zijn staatsobligaties vooral in tijden van crisis een goed middel om vermogen te beschermen. De angst voor hogere risicopremies in obligatiemarkten als gevolg een verminderde kredietwaardigheid van overheden of een hogere inflatieverwachting ondermijnt de 'veilige' reputatie van staatsobligaties. Daarbij wordt het fundament van veel beleggingsportefeuilles ondergraven omdat het bijna onmogelijk is om andere beleggingen met dezelfde kenmerken te vinden."

De vrees voor het tweekoppige monster van wanbetaling door overheden en hoge inflatie is zodoende zeer begrijpelijk.

Van Nieuwenhuijzen: "Toch moet die vrees ons er niet van weerhouden nuchter te kijken naar de kans dat dit monster daadwerkelijk de kop opsteekt. Vooral omdat de onheilsvoorspellingen over de toekomst van obligatiemarkten de afgelopen 18 maanden veel vaker zijn uitgesproken dan uitgekomen."

Valentijn van Nieuwenhuijzen (ING): "Hoewel bijna niemand staatsobligaties nog als 'risicovrij' typeert, vormen deze vaak nog wel het 'veilige' gedeelte van een portefeuille. Niet alleen omdat schatkistpapier een stabieler rendement oplevert, maar ook omdat het vaak een positief rendement laat zien als de meer 'risicovolle' vermogenstitels (zoals aandelen, vastgoed of grondstoffen) onderuit gaan. Daarom zijn staatsobligaties vooral in tijden van crisis een goed middel om vermogen te beschermen. De angst voor hogere risicopremies in obligatiemarkten als gevolg een verminderde kredietwaardigheid van overheden of een hogere inflatieverwachting ondermijnt de 'veilige' reputatie van staatsobligaties. Daarbij wordt het fundament van veel beleggingsportefeuilles ondergraven omdat het bijna onmogelijk is om andere beleggingen met dezelfde kenmerken te vinden." De vrees voor het tweekoppige monster van wanbetaling door overheden en hoge inflatie is zodoende zeer begrijpelijk. Van Nieuwenhuijzen: "Toch moet die vrees ons er niet van weerhouden nuchter te kijken naar de kans dat dit monster daadwerkelijk de kop opsteekt. Vooral omdat de onheilsvoorspellingen over de toekomst van obligatiemarkten de afgelopen 18 maanden veel vaker zijn uitgesproken dan uitgekomen."