Valentijn Van Nieuwenhuijzen (ING): "De sterkere 'kern' van Europa valt in deze categorie, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten. Al deze landen hebben grote lange termijn uitdagingen voor hun overheidsfinanciën, maar deze houden voornamelijk verband met demografische trends en de daaraan gerelateerde kosten van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel. De grote begrotingstekorten waarmee veel landen op dit moment te kampen hebben, zijn voornamelijk het gevolg van de grootste recessie sinds de Grote Depressie en het bijzonder zwakke herstel dat erop is gevolgd."

Tegelijkertijd zijn veel bedrijven, vanwege een gebrek aan vertrouwen in het toekomstige vraagniveau, niet bereid om hun bestedingen op te voeren. Als overheden niet bereid zijn om de economie op de korte termijn te ondersteunen, is het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de groeivooruitzichten miraculeus zullen verbeteren, tenzij het bezuinigingssprookje deze keer géén sprookje blijkt te zijn.

Van Nieuwenhuijzen: "De meest realistische beleidskoers is daarom om niet te rekenen op een bezuinigingssprookje, namelijk dat bezuinigingen tot economische expansie leiden, maar om stimuleringsmaatregelen voor de korte termijn te combineren met een geloofwaardige herstructurering van de gezondheidszorg- en pensioenregelingen met duurzame lange termijn effecten. Door te geloven in het vertrouwenssprookje en te bidden dat bedrijven met een goed gevulde kas personeel zullen aannemen en hun investeringen zullen verhogen omdat ze bezuinigingen toe juichen, stijgt het risico dat deze overheden hun eigen staart gaan najagen. Dit lijkt al te zijn gebeurd in Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, waar de zware bezuinigingen de binnenlandse economie zo hebben ondergraven dat de overheidsinkomsten sterk zijn gedaald en de doelstellingen voor begrotingstekorten niet zijn gehaald."

Valentijn Van Nieuwenhuijzen (ING): "De sterkere 'kern' van Europa valt in deze categorie, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten. Al deze landen hebben grote lange termijn uitdagingen voor hun overheidsfinanciën, maar deze houden voornamelijk verband met demografische trends en de daaraan gerelateerde kosten van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel. De grote begrotingstekorten waarmee veel landen op dit moment te kampen hebben, zijn voornamelijk het gevolg van de grootste recessie sinds de Grote Depressie en het bijzonder zwakke herstel dat erop is gevolgd." Tegelijkertijd zijn veel bedrijven, vanwege een gebrek aan vertrouwen in het toekomstige vraagniveau, niet bereid om hun bestedingen op te voeren. Als overheden niet bereid zijn om de economie op de korte termijn te ondersteunen, is het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de groeivooruitzichten miraculeus zullen verbeteren, tenzij het bezuinigingssprookje deze keer géén sprookje blijkt te zijn. Van Nieuwenhuijzen: "De meest realistische beleidskoers is daarom om niet te rekenen op een bezuinigingssprookje, namelijk dat bezuinigingen tot economische expansie leiden, maar om stimuleringsmaatregelen voor de korte termijn te combineren met een geloofwaardige herstructurering van de gezondheidszorg- en pensioenregelingen met duurzame lange termijn effecten. Door te geloven in het vertrouwenssprookje en te bidden dat bedrijven met een goed gevulde kas personeel zullen aannemen en hun investeringen zullen verhogen omdat ze bezuinigingen toe juichen, stijgt het risico dat deze overheden hun eigen staart gaan najagen. Dit lijkt al te zijn gebeurd in Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, waar de zware bezuinigingen de binnenlandse economie zo hebben ondergraven dat de overheidsinkomsten sterk zijn gedaald en de doelstellingen voor begrotingstekorten niet zijn gehaald."