De omzet was 27% lager dan vorig jaar en verbeterde ten opzichte van het voorgaande kwartaal toen de daling 31% bedroeg

De brutomargedaling stabiliseerde na een daling in de eerste helft van het jaar

De onderliggende operationele kosten daalden naar € 140 miljoen (derde kwartaal 2008: € 182 miljoen)

De onderliggende EBITA kwam uit op € 24 miljoen (derde kwartaal 2008: € 68 miljoen)

De operationele kasstroom bedroeg € 88 miljoen (derde kwartaal 2008: € 102 miljoen)

De bankschuld daalde met € 77 miljoen naar € 256 miljoen; De senior leverage ratio bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 2,2 en de interest coverage ratio kwam uit op 4,2

Een additionele verkoop van handelsvorderingen van circa € 60 miljoen vindt plaats in het vierde kwartaal van 2009

Een optimalisatie van het internationale merkenbeleid wordt uitgevoerd in 2010 en 2011

De activiteiten in Tsjechië en Slowakije worden in het vierde kwartaal gedesinvesteerd

"De marktomstandigheden lijken zich, na een stabilisatie in het vorige kwartaal, verder positief te ontwikkelen", zei Rob Zandbergen, CFO en CEO ad interim van USG People. "In enkele regio's, vooral in de vroegcyclische industrieën, begint het er meer en meer op te lijken dat we het dieptepunt van de cyclus in het eerste halfjaar van 2009 zijn gepasseerd. Hoewel er ook segmenten zijn die zich pas later in de cyclus herstellen. In deze laatcyclische segmenten zien we op dit moment nog geen eenduidige signalen van verbetering maar hier zal naar verwachting op niet al te lange termijn een stabilisatie zichtbaar worden. Gezien de ontwikkeling in de afgelopen maanden anticiperen wij voor de komende tijd op een voortzetting van de positieve tendens."

De omzet was 27% lager dan vorig jaar en verbeterde ten opzichte van het voorgaande kwartaal toen de daling 31% bedroeg De brutomargedaling stabiliseerde na een daling in de eerste helft van het jaar De onderliggende operationele kosten daalden naar € 140 miljoen (derde kwartaal 2008: € 182 miljoen) De onderliggende EBITA kwam uit op € 24 miljoen (derde kwartaal 2008: € 68 miljoen) De operationele kasstroom bedroeg € 88 miljoen (derde kwartaal 2008: € 102 miljoen) De bankschuld daalde met € 77 miljoen naar € 256 miljoen; De senior leverage ratio bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 2,2 en de interest coverage ratio kwam uit op 4,2 Een additionele verkoop van handelsvorderingen van circa € 60 miljoen vindt plaats in het vierde kwartaal van 2009 Een optimalisatie van het internationale merkenbeleid wordt uitgevoerd in 2010 en 2011 De activiteiten in Tsjechië en Slowakije worden in het vierde kwartaal gedesinvesteerd "De marktomstandigheden lijken zich, na een stabilisatie in het vorige kwartaal, verder positief te ontwikkelen", zei Rob Zandbergen, CFO en CEO ad interim van USG People. "In enkele regio's, vooral in de vroegcyclische industrieën, begint het er meer en meer op te lijken dat we het dieptepunt van de cyclus in het eerste halfjaar van 2009 zijn gepasseerd. Hoewel er ook segmenten zijn die zich pas later in de cyclus herstellen. In deze laatcyclische segmenten zien we op dit moment nog geen eenduidige signalen van verbetering maar hier zal naar verwachting op niet al te lange termijn een stabilisatie zichtbaar worden. Gezien de ontwikkeling in de afgelopen maanden anticiperen wij voor de komende tijd op een voortzetting van de positieve tendens."