Voorts wordt in Nederland proactief een optimalisatie uitgevoerd, gericht op het op niveau houden van de goede winstgevendheid.

Het vestigingennetwerk wordt ingekrompen met in totaal 93 vestigingen en het aantal werknemers zal worden teruggebracht met 540 voltijdbanen.

De inkrimping van het personeelsbestand komt voor een groot deel tot stand door natuurlijk verloop. Daarnaast worden de huurkosten van het voormalige hoofdkantoor van Start People in Nederland voor het totale bedrag voor de resterende huurperiode voorzien in 2008.

De besparing die deze maatregelen naar verwachting opleveren, bedraagt € 25 miljoen op jaarbasis. De eenmalige lasten bedragen per saldo € 12 miljoen (samengesteld uit eenmalige lasten van € 20 miljoen en een eenmalige subsidieopbrengst in Frankrijk van € 8 miljoen) welke zijn verwerkt in het vierde kwartaal van 2008.

Voorts wordt in Nederland proactief een optimalisatie uitgevoerd, gericht op het op niveau houden van de goede winstgevendheid.Het vestigingennetwerk wordt ingekrompen met in totaal 93 vestigingen en het aantal werknemers zal worden teruggebracht met 540 voltijdbanen. De inkrimping van het personeelsbestand komt voor een groot deel tot stand door natuurlijk verloop. Daarnaast worden de huurkosten van het voormalige hoofdkantoor van Start People in Nederland voor het totale bedrag voor de resterende huurperiode voorzien in 2008. De besparing die deze maatregelen naar verwachting opleveren, bedraagt € 25 miljoen op jaarbasis. De eenmalige lasten bedragen per saldo € 12 miljoen (samengesteld uit eenmalige lasten van € 20 miljoen en een eenmalige subsidieopbrengst in Frankrijk van € 8 miljoen) welke zijn verwerkt in het vierde kwartaal van 2008.