-De groepsomzet nam in 2008 toe met 4% en oversteeg voor het eerst het niveau van € 4 miljard In Nederland en België presteerde USG People aanzienlijk beter dan de markt en in Duitsland nam de omzet toe met 150% door acquisities

-De recurring EBITA marge bedroeg 5,6% van de omzet in 2008 (2007: 6,7%)

-De operationele kasstroom steeg van € 201 miljoen in 2007 naar € 277 miljoen in 2008 waardoor de schuldpositie verder afnam. De senior leverage ratio bedraagt eind 2008 1,6

-Dividendvoorstel € 0,58 per aandeel, uit te keren in stockdividend (2007: € 0,81 keuzedividend); gegeven de huidige moeilijke marktomstandigheden stellen wij voor om beschikbare cash aan te wenden voor versterking van de balans

Dit waren de highlights bij de vierdekwartaalresultaten:

-Organische omzet daalde in alle landen in het vierde kwartaal en de daling versterkte gedurende het kwartaal (december -18%, januari 2009 -20%)

-Voorziening getroffen van € 25 miljoen voor besparingsmaatregelen; omdat de negatieve omzettrend in januari naar verwachting voorlopig aanhoudt verwachten wij meer besparingen door te voeren

-De autonome operationele kosten op recurring basis namen af met 4% ten opzichte van vorig jaar

- De netto schuldpositie daalde in het laatste kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal met € 70 miljoen.

-De netto bankschuld kwam ultimo 2008 uit op € 388 miljoen

-De groepsomzet nam in 2008 toe met 4% en oversteeg voor het eerst het niveau van € 4 miljard In Nederland en België presteerde USG People aanzienlijk beter dan de markt en in Duitsland nam de omzet toe met 150% door acquisities -De recurring EBITA marge bedroeg 5,6% van de omzet in 2008 (2007: 6,7%) -De operationele kasstroom steeg van € 201 miljoen in 2007 naar € 277 miljoen in 2008 waardoor de schuldpositie verder afnam. De senior leverage ratio bedraagt eind 2008 1,6 -Dividendvoorstel € 0,58 per aandeel, uit te keren in stockdividend (2007: € 0,81 keuzedividend); gegeven de huidige moeilijke marktomstandigheden stellen wij voor om beschikbare cash aan te wenden voor versterking van de balans Dit waren de highlights bij de vierdekwartaalresultaten: -Organische omzet daalde in alle landen in het vierde kwartaal en de daling versterkte gedurende het kwartaal (december -18%, januari 2009 -20%) -Voorziening getroffen van € 25 miljoen voor besparingsmaatregelen; omdat de negatieve omzettrend in januari naar verwachting voorlopig aanhoudt verwachten wij meer besparingen door te voeren -De autonome operationele kosten op recurring basis namen af met 4% ten opzichte van vorig jaar - De netto schuldpositie daalde in het laatste kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal met € 70 miljoen. -De netto bankschuld kwam ultimo 2008 uit op € 388 miljoen