De looptijden werden vijf jaar verlengd, maar de couponrente bleef onveranderd. S&P's zag deze regeling als een faillissement, maar de uiteindelijke afwaardering bleef beperkt tot 13% van de oorspronkelijke waarde.

De bestaande obligaties werden achtergesteld aan de nieuwe, werden niet meer verhandeld op de markten en niet meer als onderpand door de centrale bank geaccepteerd.

Het land kon weer snel lenen op de internationale kapitaalmarktq, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

De looptijden werden vijf jaar verlengd, maar de couponrente bleef onveranderd. S&P's zag deze regeling als een faillissement, maar de uiteindelijke afwaardering bleef beperkt tot 13% van de oorspronkelijke waarde. De bestaande obligaties werden achtergesteld aan de nieuwe, werden niet meer verhandeld op de markten en niet meer als onderpand door de centrale bank geaccepteerd. Het land kon weer snel lenen op de internationale kapitaalmarktq, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.