De risico-opslagen binnen de eurozone liepen fors op, waardoor volgens Theodoor Gilissen Bankiers een groot deel van

de verkrapping van de afgelopen week teniet werd gedaan.

De risico-opslagen binnen de eurozone liepen fors op, waardoor volgens Theodoor Gilissen Bankiers een groot deel van de verkrapping van de afgelopen week teniet werd gedaan.