Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op de aanpak via de tangible book value (tastbare boekwaarde). De belangrijkste reden voor de aanpassing is aanpassing van de niet-tastbare waarde, vooral goodwill.

In de marge maakte Bank Degroof ook gewag van het feit dat KBC de rente op spaarrekeningen heeft verlaagd. Het advies wordt verhoogd van 'accumulate' naar 'kopen'.

Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op de aanpak via de tangible book value (tastbare boekwaarde). De belangrijkste reden voor de aanpassing is aanpassing van de niet-tastbare waarde, vooral goodwill. In de marge maakte Bank Degroof ook gewag van het feit dat KBC de rente op spaarrekeningen heeft verlaagd. Het advies wordt verhoogd van 'accumulate' naar 'kopen'.