Het bedrijf heeft de afgelopen tijd meerdere grote oliewinningsprojecten opgestart waarmee het volumegroei kan realiseren. Dit is uiterst aantrekkelijk in de subsector geïntegreerde oliebedrijven waar groei vaak ontbreekt.

Binnen de sector energie is ABN Amro we het meest positief over deze subsector. Geïntegreerde bedrijven zijn minder gevoelig voor schommelingen in olieprijzen en wisselkoersen, doordat ze actief zijn in verschillende markten.

Chevron heeft een zeer solide balans met een netto kaspositie. Qua beurskoers is het bedrijf uiterst aantrekkelijk gewaardeerd met een koers-winstverhouding van 9,4 ten opzichte van de verwachte winst van 2009. Deze waardering geeft aan dat de markt een winstdaling van 30% heeft ingecalculeerd.

Het bedrijf heeft de afgelopen tijd meerdere grote oliewinningsprojecten opgestart waarmee het volumegroei kan realiseren. Dit is uiterst aantrekkelijk in de subsector geïntegreerde oliebedrijven waar groei vaak ontbreekt. Binnen de sector energie is ABN Amro we het meest positief over deze subsector. Geïntegreerde bedrijven zijn minder gevoelig voor schommelingen in olieprijzen en wisselkoersen, doordat ze actief zijn in verschillende markten. Chevron heeft een zeer solide balans met een netto kaspositie. Qua beurskoers is het bedrijf uiterst aantrekkelijk gewaardeerd met een koers-winstverhouding van 9,4 ten opzichte van de verwachte winst van 2009. Deze waardering geeft aan dat de markt een winstdaling van 30% heeft ingecalculeerd.