Nadien verloor het aandeel een derde van zijn waarde. Sindsdien verdubbelde de koers weer. De lage waardering (boekwaarde eind 2008: 33 EUR), hield rekening met een doemscenario.

De recente opstoot lijkt evenwel overdreven, want het contract met Kodak is over vele jaren gespreid. Bovendien hapert het in heel wat van de andere divisies. SG Private Banking verhoogt niettemin het advies tot houden.

Nadien verloor het aandeel een derde van zijn waarde. Sindsdien verdubbelde de koers weer. De lage waardering (boekwaarde eind 2008: 33 EUR), hield rekening met een doemscenario. De recente opstoot lijkt evenwel overdreven, want het contract met Kodak is over vele jaren gespreid. Bovendien hapert het in heel wat van de andere divisies. SG Private Banking verhoogt niettemin het advies tot houden.