Teneinde lopende besprekingen met een potentiële koper te kunnen verderzetten, werd, op verzoek van de Staten aandeelhouders en Dexia, de productieperiode door de Europese Commissie met zes maanden verlengd tot en met 28 juni 2014.[1]

Op dit ogenblik zijn de onderhandelingen tussen de partijen nog gaande, maar werd tot nog toe geen bindend bod ondertekend.

De Staten brachten de Europese Commissie op de hoogte van de status van de onderhandelingen en verzochten een verdere uitbreiding van de productieperiode.

Echter, in het kader van haar besluit van 28 december 2012, bevestigde de Europese Commissie bij gebrek aan een bindend bod, op 15 juli 2014 het beheer in afbouw van Dexia Crediop.

Dexia Groep zet de aangevatte onderhandelingen met het oog op de verkoop van haar participatie in Dexia Crediop verder.

In het geval echter dat Dexia Crediop binnen de Groep zou blijven, zal de entiteit integraal onderdeel blijven uitmaken van de geordende resolutie van Dexia, in lijn met de missie en doelstellingen van de Groep.

Teneinde lopende besprekingen met een potentiële koper te kunnen verderzetten, werd, op verzoek van de Staten aandeelhouders en Dexia, de productieperiode door de Europese Commissie met zes maanden verlengd tot en met 28 juni 2014.[1] Op dit ogenblik zijn de onderhandelingen tussen de partijen nog gaande, maar werd tot nog toe geen bindend bod ondertekend. De Staten brachten de Europese Commissie op de hoogte van de status van de onderhandelingen en verzochten een verdere uitbreiding van de productieperiode. Echter, in het kader van haar besluit van 28 december 2012, bevestigde de Europese Commissie bij gebrek aan een bindend bod, op 15 juli 2014 het beheer in afbouw van Dexia Crediop. Dexia Groep zet de aangevatte onderhandelingen met het oog op de verkoop van haar participatie in Dexia Crediop verder. In het geval echter dat Dexia Crediop binnen de Groep zou blijven, zal de entiteit integraal onderdeel blijven uitmaken van de geordende resolutie van Dexia, in lijn met de missie en doelstellingen van de Groep.