Veel groeilanden zullen eerst structurele hervormingen moeten doorvoeren alvorens ze opnieuw aan een fors tempo kunnen groeien. Economisch staan heel wat van deze landen weliswaar sterker, maar ze blijven kwetsbaar voor zowel interne als externe schokken.

Bovendien worden ze economisch afgeremd door een mindere gang van zaken in Europa en de Verenigde Staten en hierin zal op korte termijn geen verandering komen. De economische opleving kan er sneller komen wanneer enkele noodzakelijke hervomingen doorgevoerd worden.

Veel groeilanden zullen eerst structurele hervormingen moeten doorvoeren alvorens ze opnieuw aan een fors tempo kunnen groeien. Economisch staan heel wat van deze landen weliswaar sterker, maar ze blijven kwetsbaar voor zowel interne als externe schokken. Bovendien worden ze economisch afgeremd door een mindere gang van zaken in Europa en de Verenigde Staten en hierin zal op korte termijn geen verandering komen. De economische opleving kan er sneller komen wanneer enkele noodzakelijke hervomingen doorgevoerd worden.