• Onderliggende volumegroei 4,8%. Groei van de onderliggende verkopen 3,6%; de onderliggende prijsgroei verbeterde tot (1,2)%. Het prijsniveau gedurende het kwartaal bleef voor het derde achtereenvolgende kwartaal stabiel.

• Uitgaven voor reclame en promoties waren stabiel bij constante wisselkoersen.

• Onderliggende brutowinstmarge 0,2 procentpunt omhoog. Lagere brutomarge, vooral door gestegen grondstofkosten. Indirecte kosten aanzienlijk lager, deels door fasering die in het vierde kwartaal een omgekeerd effect zal hebben.

De hoofdpunten over de eerste negen maanden van het boekjaar waren de volgende:

• Omzet omhoog met 10,9% naar € 33,4 miljard.

• Onderliggende volumegroei 6,0%. Groei van de onderliggende verkopen 3,8% en onderliggende prijsgroei (2,1)%.

• Onderliggende brutowinstmarge 0,3 procentpunt omhoog, waarbij hogere brutomarges werden gecompenseerd door aanzienlijke investeringen in reclame en promoties, die toenamen met 1 procentpunt.

• Bedrijfswinst omhoog met 21%. Dit weerspiegelde een verbeterde onderliggende bedrijfswinst, lagere kosten voor herstructurering en de gunstige impact van wisselkoersen.

• Volledig verwaterde winst per aandeel steeg met 29% naar € 1,13.

• Onderliggende volumegroei 4,8%. Groei van de onderliggende verkopen 3,6%; de onderliggende prijsgroei verbeterde tot (1,2)%. Het prijsniveau gedurende het kwartaal bleef voor het derde achtereenvolgende kwartaal stabiel. • Uitgaven voor reclame en promoties waren stabiel bij constante wisselkoersen. • Onderliggende brutowinstmarge 0,2 procentpunt omhoog. Lagere brutomarge, vooral door gestegen grondstofkosten. Indirecte kosten aanzienlijk lager, deels door fasering die in het vierde kwartaal een omgekeerd effect zal hebben. De hoofdpunten over de eerste negen maanden van het boekjaar waren de volgende: • Omzet omhoog met 10,9% naar € 33,4 miljard. • Onderliggende volumegroei 6,0%. Groei van de onderliggende verkopen 3,8% en onderliggende prijsgroei (2,1)%. • Onderliggende brutowinstmarge 0,3 procentpunt omhoog, waarbij hogere brutomarges werden gecompenseerd door aanzienlijke investeringen in reclame en promoties, die toenamen met 1 procentpunt. • Bedrijfswinst omhoog met 21%. Dit weerspiegelde een verbeterde onderliggende bedrijfswinst, lagere kosten voor herstructurering en de gunstige impact van wisselkoersen. • Volledig verwaterde winst per aandeel steeg met 29% naar € 1,13.