De realiteit is dat Unilever in het eerste kwartaal de hoogste organische groei (4,8%) in de sector kon voorleggen. Deze was echter uitsluitend gebaseerd op prijsverhogingen, terwijl de volumes (-1,8%) daalden.

De bedrijfswinstmarge daalde met 30 basispunten tot 14,6%, voornamelijk door hogere grondstofkosten. In het tweede semester zal Unilever profiteren van een sterke daling van de grondstofkosten, maar dit zal gecompenseerd worden door prijsverlagingen (promoties) en meer uitgaven voor marketing.

De turnaround moet nog gerealiseerd worden. Het voorbereidende werk werd geleverd door Patrick Cescau, die dit jaar de fakkel doorgaf aan Paul Polman, een voormalig topkaderlid van Nestlé. Cescau verkocht diverse bedrijfsonderdelen, vereenvoudigde de groepsorganisatie en startte een kostenbesparingsplan.

Polman wil dat Unilever alerter reageert op marktveranderingen. Managers worden om de zes maanden geëvalueerd.

Productontwikkeling moet gerichter gebeuren en A-merken moeten nog sterker ondersteund worden. Doel is 1 à 2% harder te groeien dan de markt en een bedrijfswinstmarge van 15% te behalen.

Opmerkelijk is ook dat Polman meteen alle speculatie op een mogelijke opsplitsing van het bedrijf de kop indrukte.

Eén van zijn eerste beslissingen toen hij aantrad in februari 2009 was het schrappen van jaardoelstellingen en guidance voor de markt.

Dat werd door sommigen als een verkapte winstwaarschuwing geïnterpreteerd en leidde tot een koersduik met als dieptepunt 13,59 EUR. Het aandeel noteert nu ruim hoger.

In lijn met de consensus gaat SG Private Banking voor 2009 uit van een wpa van 1,31 EUR (K/W 12,8). Vanzelfsprekend lopen de schattingen voor 2010 momenteel nog sterk uiteen.

Met een voorlopig cijfer van 1,45 EUR situeert SG Private Banking zich aan de onderkant van de verwachtingen. Het dividend ziet de bank met 2,6% aandikken tot 0,79 EUR (4,7% bruto).

In absolute termen is het aandeel goedkoop. Tegenover sectorgenoten bedraagt de korting ruwweg 8%. SG Private Banking handhaaft het houdenadvies, maar met een sterkere positieve overtuiging. Bij terugval zou de bank posities opbouwen met een koersdoel van 17,40 à 18,40 EUR.

De realiteit is dat Unilever in het eerste kwartaal de hoogste organische groei (4,8%) in de sector kon voorleggen. Deze was echter uitsluitend gebaseerd op prijsverhogingen, terwijl de volumes (-1,8%) daalden. De bedrijfswinstmarge daalde met 30 basispunten tot 14,6%, voornamelijk door hogere grondstofkosten. In het tweede semester zal Unilever profiteren van een sterke daling van de grondstofkosten, maar dit zal gecompenseerd worden door prijsverlagingen (promoties) en meer uitgaven voor marketing. De turnaround moet nog gerealiseerd worden. Het voorbereidende werk werd geleverd door Patrick Cescau, die dit jaar de fakkel doorgaf aan Paul Polman, een voormalig topkaderlid van Nestlé. Cescau verkocht diverse bedrijfsonderdelen, vereenvoudigde de groepsorganisatie en startte een kostenbesparingsplan.Polman wil dat Unilever alerter reageert op marktveranderingen. Managers worden om de zes maanden geëvalueerd.Productontwikkeling moet gerichter gebeuren en A-merken moeten nog sterker ondersteund worden. Doel is 1 à 2% harder te groeien dan de markt en een bedrijfswinstmarge van 15% te behalen. Opmerkelijk is ook dat Polman meteen alle speculatie op een mogelijke opsplitsing van het bedrijf de kop indrukte. Eén van zijn eerste beslissingen toen hij aantrad in februari 2009 was het schrappen van jaardoelstellingen en guidance voor de markt. Dat werd door sommigen als een verkapte winstwaarschuwing geïnterpreteerd en leidde tot een koersduik met als dieptepunt 13,59 EUR. Het aandeel noteert nu ruim hoger.In lijn met de consensus gaat SG Private Banking voor 2009 uit van een wpa van 1,31 EUR (K/W 12,8). Vanzelfsprekend lopen de schattingen voor 2010 momenteel nog sterk uiteen. Met een voorlopig cijfer van 1,45 EUR situeert SG Private Banking zich aan de onderkant van de verwachtingen. Het dividend ziet de bank met 2,6% aandikken tot 0,79 EUR (4,7% bruto).In absolute termen is het aandeel goedkoop. Tegenover sectorgenoten bedraagt de korting ruwweg 8%. SG Private Banking handhaaft het houdenadvies, maar met een sterkere positieve overtuiging. Bij terugval zou de bank posities opbouwen met een koersdoel van 17,40 à 18,40 EUR.