*Groei van de onderliggende verkopen van 3,5%. De onderliggende volumegroei van 2,3% trok aan gedurende het jaar tot 5,0% in het vierde kwartaal. Deze toename werd behaald in het merendeel van onze belangrijke categorieën en landen, waardoor de marktaandelen in alle regio's naarmate het jaar vorderde een beter resultaat lieten zien.

* Brutowinstmarge vóór RDI's met 0,2 procentpunt omhoog. Uitgaven voor reclame en promoties stegen met 0,8 procentpunt. Margeontwikkeling werd ondersteund door kostenvoordelen uit hogere volumes en besparingen van € 1,4 miljard door lagere kosten in de toeleveringsketen en een plattere organisatiestructuur.

* Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten omhoog met € 1,4 miljard door significante verbetering van het werkkapitaal en na een stijging van € 0,5 miljard in afdrachten aan pensioenfondsen.

Hoofdpunten vierde kwartaal

• Groei van de onderliggende verkopen van 1,8% met positieve volumegroei van 5%, breed gespreid over landen en

categorieën. Onderliggende prijsgroei van -3,1% weerspiegelt de daling van grondstofkosten na de piek in 2008.

• Brutowinstmarge vóór RDI's met 1,0 procentpunt omhoog. Uitgaven voor reclame en promoties toegenomen met 2,4 procentpunt.

• Bedrijfswinst in Q4 2008 was inclusief winsten uit desinvesteringen van € 611 miljoen vóór belastingen.

• Sterke generatie van kasgelden gehandhaafd in het vierde kwartaal.

Paul Polman, Chief Executive Officer Unilever, gaf volgende toelichting op de cijfers: "We hebben goede vooruitgang geboekt onder uitdagende marktomstandigheden. De verbetering van onze marktaandelen had een brede basis en trok aan gedurende het jaar. Onze merken zijn sterker, dankzij kwalitatief betere innovaties en een aanzienlijke verhoging van de uitgaven voor reclame en promoties. Wij hebben onze leidende posities in ontwikkelings- en opkomende markten verder versterkt en bemoedigende vooruitgang geboekt met het herstellen van de volumegroei in West-Europa. Wij verwachten in 2010 een aanhoudende druk op de bestedingsruimte van consumenten en meer activiteiten van concurrenten. Onze focus blijft op volumegroei als belangrijkste motor voor waardecreatie op de lange termijn, in combinatie met een jaarlijkse gestage en duurzame verbetering van de brutowinstmarge en een sterke kasstroom."

*Groei van de onderliggende verkopen van 3,5%. De onderliggende volumegroei van 2,3% trok aan gedurende het jaar tot 5,0% in het vierde kwartaal. Deze toename werd behaald in het merendeel van onze belangrijke categorieën en landen, waardoor de marktaandelen in alle regio's naarmate het jaar vorderde een beter resultaat lieten zien. * Brutowinstmarge vóór RDI's met 0,2 procentpunt omhoog. Uitgaven voor reclame en promoties stegen met 0,8 procentpunt. Margeontwikkeling werd ondersteund door kostenvoordelen uit hogere volumes en besparingen van € 1,4 miljard door lagere kosten in de toeleveringsketen en een plattere organisatiestructuur. * Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten omhoog met € 1,4 miljard door significante verbetering van het werkkapitaal en na een stijging van € 0,5 miljard in afdrachten aan pensioenfondsen. Hoofdpunten vierde kwartaal • Groei van de onderliggende verkopen van 1,8% met positieve volumegroei van 5%, breed gespreid over landen en categorieën. Onderliggende prijsgroei van -3,1% weerspiegelt de daling van grondstofkosten na de piek in 2008. • Brutowinstmarge vóór RDI's met 1,0 procentpunt omhoog. Uitgaven voor reclame en promoties toegenomen met 2,4 procentpunt. • Bedrijfswinst in Q4 2008 was inclusief winsten uit desinvesteringen van € 611 miljoen vóór belastingen. • Sterke generatie van kasgelden gehandhaafd in het vierde kwartaal. Paul Polman, Chief Executive Officer Unilever, gaf volgende toelichting op de cijfers: "We hebben goede vooruitgang geboekt onder uitdagende marktomstandigheden. De verbetering van onze marktaandelen had een brede basis en trok aan gedurende het jaar. Onze merken zijn sterker, dankzij kwalitatief betere innovaties en een aanzienlijke verhoging van de uitgaven voor reclame en promoties. Wij hebben onze leidende posities in ontwikkelings- en opkomende markten verder versterkt en bemoedigende vooruitgang geboekt met het herstellen van de volumegroei in West-Europa. Wij verwachten in 2010 een aanhoudende druk op de bestedingsruimte van consumenten en meer activiteiten van concurrenten. Onze focus blijft op volumegroei als belangrijkste motor voor waardecreatie op de lange termijn, in combinatie met een jaarlijkse gestage en duurzame verbetering van de brutowinstmarge en een sterke kasstroom."