De economische vertraging had een negatieve invloed op de productmix en de marges, voornamelijk in Energy Materials en Performance Materials.

De recurrente EBIT daalde met 11%, als gevolg van bovenstaande trends en hogere afschrijvingskosten verbonden aan groei-investeringen. Dit waren de hoogtepunten voor het voorbije jaar:

• Inkomsten: € 2,4 miljard (stijging met 5%);

• Recurrente EBITDA: € 524 miljoen (daling van 5%);

• Recurrente EBIT: € 372 miljoen (daling van 11%);

• ROCE: 16,7% (18,6% in 2011);

• Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep): € 275 miljoen (daling van 10%);

• Recurrente winst per aandeel: € 2,47 (daling van 8%).

Umicore past haar kostenbasis en productie aan als antwoord op de evolutie in bepaalde eindmarkten. Kosten en voorzieningen met betrekking tot deze maatregelen vertegenwoordigen het merendeel van de niet-recurrente EBIT van € - 47 miljoen.

De investeringen bedroegen € 253 miljoen, terwijl de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling € 181 miljoen waren. Deze houden een stijging in ten opzichte van 2011 en weerspiegelden de groei-initiatieven in Catalysis en Recycling.

Kasstromen waren positief en Umicore versterkte verder haar kapitaalstructuur. De netto schuld werd teruggebracht tot € 222,5 miljoen, wat overeenkomt met een gearing ratio van 11%.

De Raad van Bestuur zal op 30 april een bruto jaarlijks dividend van € 1,00 per aandeel voorstellen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarvan € 0,50 reeds als interim-dividend uitgekeerd werd in september 2012.

De Raad van Bestuur heeft tevens beslist dat het bedrijf in 2013 eigen aandelen zal blijven inkopen binnen de grenzen van de bestaande machtiging.

De economische vertraging had een negatieve invloed op de productmix en de marges, voornamelijk in Energy Materials en Performance Materials. De recurrente EBIT daalde met 11%, als gevolg van bovenstaande trends en hogere afschrijvingskosten verbonden aan groei-investeringen. Dit waren de hoogtepunten voor het voorbije jaar: • Inkomsten: € 2,4 miljard (stijging met 5%); • Recurrente EBITDA: € 524 miljoen (daling van 5%); • Recurrente EBIT: € 372 miljoen (daling van 11%); • ROCE: 16,7% (18,6% in 2011); • Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep): € 275 miljoen (daling van 10%); • Recurrente winst per aandeel: € 2,47 (daling van 8%). Umicore past haar kostenbasis en productie aan als antwoord op de evolutie in bepaalde eindmarkten. Kosten en voorzieningen met betrekking tot deze maatregelen vertegenwoordigen het merendeel van de niet-recurrente EBIT van € - 47 miljoen. De investeringen bedroegen € 253 miljoen, terwijl de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling € 181 miljoen waren. Deze houden een stijging in ten opzichte van 2011 en weerspiegelden de groei-initiatieven in Catalysis en Recycling. Kasstromen waren positief en Umicore versterkte verder haar kapitaalstructuur. De netto schuld werd teruggebracht tot € 222,5 miljoen, wat overeenkomt met een gearing ratio van 11%. De Raad van Bestuur zal op 30 april een bruto jaarlijks dividend van € 1,00 per aandeel voorstellen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarvan € 0,50 reeds als interim-dividend uitgekeerd werd in september 2012. De Raad van Bestuur heeft tevens beslist dat het bedrijf in 2013 eigen aandelen zal blijven inkopen binnen de grenzen van de bestaande machtiging.