Umicore's inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 stegen met 13 % in vergelijking met dezelfde periode in 2010, met een sterke prestatie in alle business groups.

• Catalysis: inkomsten stegen met 13 %;

• Energy Materials: inkomsten stegen met 12 %;

• Performance Materials: inkomsten stegen met 10 %;

• Recycling: inkomsten stegen met 16 %.

De operationele kasstromen waren sterk doorheen de periode, wat resulteerde in een daling van de netto financiële schuld tot beneden € 300 miljoen op het einde van maart.

Vooruitzichten

Op basis van de prestatie in het eerste kwartaal en vooropgesteld dat de huidige marktomstandigheden blijven aanhouden, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen € 400 miljoen en € 425 miljoen zal uitkomen.

Dit weerspiegelt de groei op jaarbasis waargenomen binnen Catalysis, de zeer gunstige bevoorradings¬voorwaarden in Recycling, en het behoud van stabiele prestaties in Energy Materials en Performance Materials.

Umicore's inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 stegen met 13 % in vergelijking met dezelfde periode in 2010, met een sterke prestatie in alle business groups. • Catalysis: inkomsten stegen met 13 %; • Energy Materials: inkomsten stegen met 12 %; • Performance Materials: inkomsten stegen met 10 %; • Recycling: inkomsten stegen met 16 %. De operationele kasstromen waren sterk doorheen de periode, wat resulteerde in een daling van de netto financiële schuld tot beneden € 300 miljoen op het einde van maart. Vooruitzichten Op basis van de prestatie in het eerste kwartaal en vooropgesteld dat de huidige marktomstandigheden blijven aanhouden, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen € 400 miljoen en € 425 miljoen zal uitkomen. Dit weerspiegelt de groei op jaarbasis waargenomen binnen Catalysis, de zeer gunstige bevoorradings¬voorwaarden in Recycling, en het behoud van stabiele prestaties in Energy Materials en Performance Materials.