De groei van de inkomsten, in combinatie met de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd, resulteerden in een substantiële stijging van de recurrente EBIT op jaarbasis.

De verkoop van persoonsvoertuigen zal naar verwachting blijven groeien in 2011, maar aan een lager ritme dan in 2010, vooral in Azië.

Uitgaande van een stabilisatie van de voorraden, zouden de productievolumes in lijn moeten blijven met de

autoverkoop.

Umicore's strategische groeiprojecten zijn op schema. De kosten voor onderzoek & ontwikkeling bedroegen € 135 miljoen; de investeringen beliepen € 172 miljoen.

Umicore anticipeert een verdere stijging van de inkomsten en winsten in 2011. De onderliggende vraag zou verder moeten verstevigen voor de meeste Umicore-producten, terwijl de bevoorradingsvoorwaarden voor de verschillende recyclage-activiteiten naar verwachting zeer ondersteunend zullen blijven.

De investeringsactiviteit voor de voornaamste groeiprojecten van Umicore zullen in 2011 intensifiëren, wat tot hogere investeringsniveaus in 2011 zal leiden, in vergelijking met 2010.

De groei van de inkomsten, in combinatie met de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd, resulteerden in een substantiële stijging van de recurrente EBIT op jaarbasis. De verkoop van persoonsvoertuigen zal naar verwachting blijven groeien in 2011, maar aan een lager ritme dan in 2010, vooral in Azië. Uitgaande van een stabilisatie van de voorraden, zouden de productievolumes in lijn moeten blijven met de autoverkoop. Umicore's strategische groeiprojecten zijn op schema. De kosten voor onderzoek & ontwikkeling bedroegen € 135 miljoen; de investeringen beliepen € 172 miljoen. Umicore anticipeert een verdere stijging van de inkomsten en winsten in 2011. De onderliggende vraag zou verder moeten verstevigen voor de meeste Umicore-producten, terwijl de bevoorradingsvoorwaarden voor de verschillende recyclage-activiteiten naar verwachting zeer ondersteunend zullen blijven. De investeringsactiviteit voor de voornaamste groeiprojecten van Umicore zullen in 2011 intensifiëren, wat tot hogere investeringsniveaus in 2011 zal leiden, in vergelijking met 2010.