De reden voor dit achterblijvend gedrag is niet ver te zoeken : in zijn recyclagedivisie recupereert Umicore vooral edelen metalen uit het ingezamelde afval (gaande van autokatalysatoren over afgedankte GSM's tot batterijen).

De verkoop van deze edele metalen hangt natuurlijk af de op dat moment geldende prijzen voor goud en zilver. En het hoeft geen betoog dat deze prijzen de afgelopen jaren sterk onder druk stonden.

En daardoor was er een afgeleid effect op de rendabiliteit van deze activiteit : in 2013 bedroeg de ROCE (return on capital employed) 58,2% t.o.v. 88,0% in 2012.

Deze cijfers zijn natuurlijk nog steeds indrukwekkend, maar de terugval van de rendabiliteit in deze activiteit is van groot belang voor de groepsrendabiliteit. Want de recyclage is goed voor 57% van de recurrente bedrijfswinst terwijl het omzetaandeel slecht 25% is.

Nog spectaculairder is dat deze activiteit slechts 16% van het ingezette kapitaal (capital employed) van Umicore gebruikt. Het ingezette kapitaal is de som van de vaste activa (zoals machines, fabrieksgebouwen en patenten op technologische innovaties) plus het werkkapitaal (voorraden + klantenvorderingen - leveranciersschulden). Van Herck heeft een koopadvies voor Umicore.

De reden voor dit achterblijvend gedrag is niet ver te zoeken : in zijn recyclagedivisie recupereert Umicore vooral edelen metalen uit het ingezamelde afval (gaande van autokatalysatoren over afgedankte GSM's tot batterijen). De verkoop van deze edele metalen hangt natuurlijk af de op dat moment geldende prijzen voor goud en zilver. En het hoeft geen betoog dat deze prijzen de afgelopen jaren sterk onder druk stonden. En daardoor was er een afgeleid effect op de rendabiliteit van deze activiteit : in 2013 bedroeg de ROCE (return on capital employed) 58,2% t.o.v. 88,0% in 2012. Deze cijfers zijn natuurlijk nog steeds indrukwekkend, maar de terugval van de rendabiliteit in deze activiteit is van groot belang voor de groepsrendabiliteit. Want de recyclage is goed voor 57% van de recurrente bedrijfswinst terwijl het omzetaandeel slecht 25% is. Nog spectaculairder is dat deze activiteit slechts 16% van het ingezette kapitaal (capital employed) van Umicore gebruikt. Het ingezette kapitaal is de som van de vaste activa (zoals machines, fabrieksgebouwen en patenten op technologische innovaties) plus het werkkapitaal (voorraden + klantenvorderingen - leveranciersschulden). Van Herck heeft een koopadvies voor Umicore.