De investering zal Umicore in staat stellen het hoofd te bieden aan de verwachte groei van de beschikbaarheid van Lithium-ion, Lithium-Polymeer en Nikkel-Metaalhydride herlaadbare batterijen die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Het gebruik van dergelijke batterijen zal naar verwachting flink

stijgen, vooral als gevolg van de groei van het (hybride) elektrische wagenpark.

Een steeds striktere wetgeving doet eveneens meer beroep op de efficiënte en milieuvriendelijke recyclage van materialen aan het einde van hun levensduur, waaronder versleten batterijen.

Umicore baat momenteel een kleinschalige installatie uit voor de recyclage van batterijen die vooral afkomstig zijn van draagbare elektronische apparatuur, zoals GSM-toestellen en laptop computers.

De nieuwe installatie zal een initiële jaarlijkse capaciteit van 7 000 ton hebben. Dit komt overeen met ongeveer 150 000 (H)EV batterijen of 250 miljoen GSM-batterijen.

Met de nieuwe installatie is een investering van 25 miljoen gemoeid: deze zal naar verwachting tijdens de eerste helft van 2011 opgestart worden.

De nieuwe industriële activiteit zal gebruik maken van de door Umicore ontwikkelde en gepatenteerde smelttechnologie op basis van ultrahoge temperatuur.

Deze revolutionaire recyclagetechnologie kent hoge metaalopbrengsten en zal de uitstoot van CO2 in vergelijking met de primaire productie van kobalt en nikkel drastisch doen dalen.

Daarbovenop is het proces veel energie-efficiënter dan enig ander bestaand recyclageproces voor batterijen en garandeert deze eveneens dat geen schadelijke dioxines of andere volatiele organische samenstellingen in het leefmilieu terechtkomen.

Het proces voldoet tevens aan de meest strikte regelgeving

inzake vereiste recyclage-opbrengsten.

De investering zal Umicore in staat stellen het hoofd te bieden aan de verwachte groei van de beschikbaarheid van Lithium-ion, Lithium-Polymeer en Nikkel-Metaalhydride herlaadbare batterijen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het gebruik van dergelijke batterijen zal naar verwachting flink stijgen, vooral als gevolg van de groei van het (hybride) elektrische wagenpark. Een steeds striktere wetgeving doet eveneens meer beroep op de efficiënte en milieuvriendelijke recyclage van materialen aan het einde van hun levensduur, waaronder versleten batterijen. Umicore baat momenteel een kleinschalige installatie uit voor de recyclage van batterijen die vooral afkomstig zijn van draagbare elektronische apparatuur, zoals GSM-toestellen en laptop computers. De nieuwe installatie zal een initiële jaarlijkse capaciteit van 7 000 ton hebben. Dit komt overeen met ongeveer 150 000 (H)EV batterijen of 250 miljoen GSM-batterijen. Met de nieuwe installatie is een investering van 25 miljoen gemoeid: deze zal naar verwachting tijdens de eerste helft van 2011 opgestart worden. De nieuwe industriële activiteit zal gebruik maken van de door Umicore ontwikkelde en gepatenteerde smelttechnologie op basis van ultrahoge temperatuur. Deze revolutionaire recyclagetechnologie kent hoge metaalopbrengsten en zal de uitstoot van CO2 in vergelijking met de primaire productie van kobalt en nikkel drastisch doen dalen. Daarbovenop is het proces veel energie-efficiënter dan enig ander bestaand recyclageproces voor batterijen en garandeert deze eveneens dat geen schadelijke dioxines of andere volatiele organische samenstellingen in het leefmilieu terechtkomen. Het proces voldoet tevens aan de meest strikte regelgeving inzake vereiste recyclage-opbrengsten.