De zichtbaarheid blijft beperkt en er zijn op dit moment geen aanwijzingen die duiden op belangrijke wijzigingen in de marktomstandigheden zoals die zich in de tweede helft van vorig jaar voordeden.

Bij het ontbreken van enige verbeteringen in de eindmarkten die door Umicore bediend worden en anticiperend op een lagere bijdrage van de Recycling activiteiten is het waarschijnlijk dat de recurrente EBIT voor 2013 lager zal zijn dan in 2012. Groei-investeringen zullen op een vergelijkbaar niveau blijven als in 2012.

Marc Grynberg, CEO, becommentarieerde: "In 2012 hebben we opnieuw solide resultaten neergezet in steeds meer uitdagende omstandigheden. Ondanks een zwak economisch klimaat was dit onze tweede beste prestatie ooit. Hoewel we niet immuun zijn voor een dalende conjunctuur, toont onze prestatie een goede veerkracht. Dit gezegd zijnde, blijft het een uitdaging om ons streven naar toekomstige groei binnen de huidige economische context in balans te houden. In 2013 zullen wij op een pragmatische en doelgerichte manier werken om de vaste kosten en het werkkapitaal te verlagen teneinde in alle activiteiten een duurzaam niveau van winstgevendheid te bereiken.

Ik vertrouw erop dat wij deze uitdagingen zullen kunnen omzetten in opportuniteiten. "

De zichtbaarheid blijft beperkt en er zijn op dit moment geen aanwijzingen die duiden op belangrijke wijzigingen in de marktomstandigheden zoals die zich in de tweede helft van vorig jaar voordeden. Bij het ontbreken van enige verbeteringen in de eindmarkten die door Umicore bediend worden en anticiperend op een lagere bijdrage van de Recycling activiteiten is het waarschijnlijk dat de recurrente EBIT voor 2013 lager zal zijn dan in 2012. Groei-investeringen zullen op een vergelijkbaar niveau blijven als in 2012. Marc Grynberg, CEO, becommentarieerde: "In 2012 hebben we opnieuw solide resultaten neergezet in steeds meer uitdagende omstandigheden. Ondanks een zwak economisch klimaat was dit onze tweede beste prestatie ooit. Hoewel we niet immuun zijn voor een dalende conjunctuur, toont onze prestatie een goede veerkracht. Dit gezegd zijnde, blijft het een uitdaging om ons streven naar toekomstige groei binnen de huidige economische context in balans te houden. In 2013 zullen wij op een pragmatische en doelgerichte manier werken om de vaste kosten en het werkkapitaal te verlagen teneinde in alle activiteiten een duurzaam niveau van winstgevendheid te bereiken. Ik vertrouw erop dat wij deze uitdagingen zullen kunnen omzetten in opportuniteiten. "