De investeringen bedroegen € 98 miljoen, terwijl de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling € 68 miljoen bedroegen.

In overeenstemming met het dividendbeleid, keurde de Raad van Bestuur een interim dividend van € 0,40 per aandeel goed, uit te betalen in september, en dat overeenkomt met de helft van het jaarlijks dividend over het boekjaar 2010.

Op het einde van juni bedroeg de netto financiële schuld € 348 miljoen, een daling ten opzichte van € 360 miljoen aan het begin van het jaar.

Sterke operationele kasstromen compenseerden meer dan voldoende de stijgende behoefte aan werkkapitaal, duurzame investeringen en dividenduitkeringen. Bijgevolg blijft de balans sterk met een schuldgraad van 17,1 %.

Op basis van de prestatie tijdens de eerste jaarhelft en de verwachte vraag voor de rest van het jaar, blijft Umicore overtuigd recordresultaten te genereren in 2011, met een recurrente EBIT tussen € 400 miljoen en € 425 miljoen, in lijn met de vorige verwachtingen.

De investeringen bedroegen € 98 miljoen, terwijl de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling € 68 miljoen bedroegen. In overeenstemming met het dividendbeleid, keurde de Raad van Bestuur een interim dividend van € 0,40 per aandeel goed, uit te betalen in september, en dat overeenkomt met de helft van het jaarlijks dividend over het boekjaar 2010. Op het einde van juni bedroeg de netto financiële schuld € 348 miljoen, een daling ten opzichte van € 360 miljoen aan het begin van het jaar. Sterke operationele kasstromen compenseerden meer dan voldoende de stijgende behoefte aan werkkapitaal, duurzame investeringen en dividenduitkeringen. Bijgevolg blijft de balans sterk met een schuldgraad van 17,1 %. Op basis van de prestatie tijdens de eerste jaarhelft en de verwachte vraag voor de rest van het jaar, blijft Umicore overtuigd recordresultaten te genereren in 2011, met een recurrente EBIT tussen € 400 miljoen en € 425 miljoen, in lijn met de vorige verwachtingen.