Investeringen voor de periode bedroegen € 72 miljoen met de meeste groei-investeringen in Catalysis en Recycling. Onderzoek & Ontwikkelingskosten bedroegen € 74 miljoen.

De netto kasstroom vóór financieringsoperaties bedroeg € 119 miljoen en steeg op jaarbasis.

De nettoschuld bleef stabiel op € 202 miljoen, nadat € 108 miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden en de verwerving van eigen aandelen. Dit komt overeen met een schuldgraad van 10,6%.

Investeringen voor de periode bedroegen € 72 miljoen met de meeste groei-investeringen in Catalysis en Recycling. Onderzoek & Ontwikkelingskosten bedroegen € 74 miljoen. De netto kasstroom vóór financieringsoperaties bedroeg € 119 miljoen en steeg op jaarbasis. De nettoschuld bleef stabiel op € 202 miljoen, nadat € 108 miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden en de verwerving van eigen aandelen. Dit komt overeen met een schuldgraad van 10,6%.