Gezien de sterke balans van de onderneming en haar solide kasstromen heeft de Raad van Bestuur besloten om de annulering van 8 miljoen aandelen voor te stellen, waarna het programma voor de verwerving van eigen aandelen kan worden voortgezet.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering die in de komende weken zal worden bijeengeroepen.

In overeenstemming met het dividendbeleid zal een interim-dividend van € 0,50 per aandeel in september worden uitgekeerd.

Dit bedrag komt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend verklaard voor het financiële jaar 2013.

Gezien de sterke balans van de onderneming en haar solide kasstromen heeft de Raad van Bestuur besloten om de annulering van 8 miljoen aandelen voor te stellen, waarna het programma voor de verwerving van eigen aandelen kan worden voortgezet. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering die in de komende weken zal worden bijeengeroepen. In overeenstemming met het dividendbeleid zal een interim-dividend van € 0,50 per aandeel in september worden uitgekeerd. Dit bedrag komt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend verklaard voor het financiële jaar 2013.