Zie onderstaande link voor meer informatie:

http://www.investorrelations.umicore.com/nl/shareInformationN/shareholderMeetingsN/.

Gelieve te noteren dat de bijzondere algemene vergadering geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van het kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze vergadering het noodzakelijke quorum niet bereikt zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden op 15 oktober om 10 uur.

Zie onderstaande link voor meer informatie: http://www.investorrelations.umicore.com/nl/shareInformationN/shareholderMeetingsN/. Gelieve te noteren dat de bijzondere algemene vergadering geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De buitengewone algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van het kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze vergadering het noodzakelijke quorum niet bereikt zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden op 15 oktober om 10 uur.